czwartek, 2 września 2010

Dyplomy ozdobne

Osoby, które zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski zachęcamy do zamawiania:
ŚWIADECTW CZELADNICZYCH I DYPLOMÓW MISTRZOWSKICH OZDOBNYCH

Świadectwo lub dyplom ozdobny oprawione w ramkę powieszone w zakładzie będą idealną formą promocji i jednocześnie zapewnieniem klienta o wysokich kwalifikacjach osób pracujących w danym zakładzie.

Odpłatność:
za świadectwo czeladnicze ozdobne wynosi 30 zł,
za dyplom mistrzowski ozdobny 60 zł

Zamówienia proszę składać w Wydziale Oświaty, Spraw Samorządowych i BHP Izby Rzemieślniczej w Opolu, tel. 077 453 79 71 w. 22, 077 456 74 36 w. 22, e-mail: oswiata@izbarzem.opole.pl