piątek, 1 października 2010

Biuro / Kontakt

Zapraszamy do naszego biura
Izba Rzemieślnicza w Opolu

ul. Katowicka 55
45-061 Opole

tel. 77 453 79 71,  77 454 31 73,  795 587 915
fax. 77 454 31 73 w. 32
e-mail:info@izbarzem.opole.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 730 - 1530

Rachunek Bankowy -Santander Bank Polska
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
Wyświetl większą mapę


Organizacja wydziałów Izby Rzemieślniczej w Opolu


                                                           Dyrektor                                                                                    Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

                Dr inż. Grażyna Dębicka - Ozorkiewicz


tel.: 77 453 79 71 w.21
fax: 77 454 31 73 w.32
email: info@izbarzem.opole.pl

Wydział Oświaty, Spraw Samorządowych i BHP


Naczelnik Wydziału
mgr Katarzyna Wróbel-Szymanowska

Specjalista ds. Oświaty
mgr Agata Nowicka

Specjalista ds. Oświaty
mgr Anna Staniszewska-ZubaSpecjalista ds. obsługi wydziałów, młodszy referent ds Oświaty

mgr Honorata Jopa

Specjalista ds. Oświaty i obsługi wydziałów Izby Rzemieślniczej

mgr Agnieszka Adamowicz


tel.: 77 4537971 wew. 20, 22, 27 lub 604 953 261
        tel. do naczelnika wydziału: 74537971 wew. 29
email: anna.zuba@izbarzem.opole.pl
                                        email: agata.nowicka@izbarzem.opole.pl
                                        email: agnieszka.adamowicz@izbarzem.opole.pl

Wydział Finansowo - Administracyjny


Naczelnik Wydziału
mgr Mariola Boczar

Główna Księgowa
mgr Beata Konieczna

Specjalista ds finansowych
mgr inż. Iwona Kobalczyk

Konserwator
Hubert Dambiec

Pracownik utrzymania czystości pomieszczeń
Tatiana Moroz

tel.: 77 4537971 w.28, 77 4567436 w. 28, 608 381 740
tel.: 77 4537971 w. 26, 77 4567436 w. 26, 604 155 374
tel/fax: 77 4543173 w. 32
  
email: beata.konieczna@izbarzem.opole.pl
                                     email: iwona.kobalczyk@izbarzem.opole.pl
                                     emai: mariola.boczar@izbarzem.opole.pl

Wydział ds. Promocji i Współpracy

Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
mgr Damian Ozorkiewicz


tel. 727 698 239
      email: damian.ozorkiewicz@gmail.com