wtorek, 12 października 2010

Datacje na rozwój firmy

W nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2014-2020 otwierają się przed sektorem małych i średnich przedsiębiorstw nowe możliwości finansowania własnej działalności ze środków unijnych. Wsparcie przedsiębiorczości, w tym głównie na inwestycje w przedsiębiorstwach oferuje 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowanego i zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w okresie programowania 2014-2020, Izba Rzemieślnicza w Opolu udziela bezpłatnych porad związanych z tematyką unijnych środków wsparcia.