sobota, 2 października 2010

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:
Zaświadczenie ukończenia nauki
Podanie o skrócenie, przedłużenie nauki zawodu
Zaświadczenie ukończenia nauki

Statut Izby Rzemieślniczej w Opolu 4 czerwca 2020.pdf 

UMOWA O PRACĘ z Młodocianym WZÓR zaktualizowany - załącznik do uchwały
UMOWA O PRACĘ z Młodocianym WZÓR zaktualizowany - załącznik do uchwały  

Klauzula zgoda na przetwarzanie danych (2018)
Klauzula zgoda na przetwarzanie danych (2018)

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 2020.doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego 2020.pdf

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego 2020.doc

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego 2020.pdf

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (2018)
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (2018)
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.pdf
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.doc

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 II pracodawca rzem. i zawód nierzemieślniczy.doc

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 II pracodawca rzem. i zawód nierzemieślniczy.pdf

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 III pracodawca nierzem. i zawód nierzemieślniczy.pdf

Umowa o pracę w celu przygot. zawod. 2021 III pracodawca nie rzemieślnik.doc

Upoważnienie do odbioru dokumentu.odt