piątek, 1 października 2010

Władze IzbyTadeusz Staruch

Prezes Zarządu


Rajner Szic
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Staruch
Wiceprezes Zarządu
Józef Kamiński
Wiceprezes ZarząduWaldemar Drożdżol
Wiceprezes Zarządu
  
Zbigniew Lachowicz
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Tomków
Sekretarz ZarząduZarząd Izby
- Jan Dambon
- Jan Czarny
- Stanisław Mazur
- Stanisław Malak
- Ernest Wróbel
- Jan Zębala
- Alojzy Bardorz
- Ryszard Błaszczuk
- Marek Damboń
- Andrzej Korbasiewicz

Komisja Rewizyjna
- Krystyna Dzielska
- Norbert Psyk
- Michał Gawłowski
- Hubert Stanossek
- Grzegorz Walczakowski

Odwoławczy sąd rzemieślniczy
- Edmund Kania
- Franciszek Suhs
- Marek Malik
- Klaudiusz Jarosz
- Manfred Szropa

Członkowie Komisji Opiniodawczo -Doradczej:
- Edward Birecki
- Stanisław Stankowski
- Artur Kniejski