piątek, 1 października 2010

Władze IzbyTadeusz Staruch

Prezes Zarządu

Rajner
Szic

Wiceprezes Zarządu
Artur
Kniejski

Wiceprezes Zarządu
Zbigniew
Tomków

Wiceprezes Zarządu
Kazimierz
Rachowiecki

Wiceprezes Zarządu
Józef
Kamiński

Sekretarz ZarząduZarząd Izby
- Jan Czarny
- Ernest Wróbel
- Maciej Machela
- Edward Birecki
- Andrzej Staruch
- Jan Zębala
- Waldemar Drożdżol
- Stanisław Mazur
- Stanisław Malak
- Andrzej Kruz
- Ewa Bogowicz

Komisja Rewizyjna
- Krystyna Dzielska
- Bernard Glagla
- Bernard Czok
- Antoni Rymaszewski
- Michał Gawłowski

Odwoławczy sąd rzemieślniczy
- Renata Bednarczyk
- Franciszek Suhs
- Alojzy Bardorz
- Feliks Kniejski
- Henryk Kolender

Członkowie Komisji Opiniodawczo -Doradczej:
- Wiesław Kafel
- Mieczysław Nastaj
- Stanisław Stankowski