poniedziałek, 13 grudnia 2010

Wykonawca tablic informacyjnych został wybrany


Informujemy, że wykonawcą tablic informacyjnych w ramach projektu "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny" została Agencja Reklamowa LEADER Marek Brodowski, ul. Dwernickiego 4, 45-049 Opole.

Gratulujemy.

niedziela, 12 grudnia 2010

Bezpłatne seminarium informacyjne „Dostępne zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój oraz podniesienie standardów ekologicznych przedsiębiorstw na terenie Opolszczyzny”

Punkt Konsultacyjny Lokalny przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium informacyjnym  n.t. „Dostępne zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój oraz podniesienie standardów ekologicznych przedsiębiorstw na terenie Opolszczyzny”.

Seminarium odbędzie się dnia 17 grudnia 2010 roku w Sali im. E Kantora w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole.  Początek spotkania godzina 10.00.

czwartek, 9 grudnia 2010

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku


Punkt Konsultacyjny przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu prowadzony od 01 września Br. jest wynikiem projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Jeśli interesują Państwa konsultacja w innej lokalizacji, prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Konsultacyjnym zlokalizowanym w Izbie Rzemieślniczej w Opolu: tel. (077) 453 79 71 wew. 31

środa, 8 grudnia 2010

Od grudnia realizujemy nowy projekt...

W tym celu w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania medialna promująca i upowszechniająca pozytywny wizerunek Dialogu Społecznego wśród 15-tu Organizacji Pracodawców Opolszczyzny (w tym 14-tu Cechów Rzemiosł Różnych) a także pracodawców w nich zrzeszonych. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl spotkań informacyjnych dotyczących upowszechniania idei Dialogu Społecznego wśród Organizacji Pracodawców jak też zostaną przeprowadzone szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji z zakresu negocjacji, sztuki persfazji itp. mających swoje przełożenie na prowadzenie efektywnego dialogu w regionie.
 
Już niebawem więcej informacji na stronie internetowej projekt.

wtorek, 7 grudnia 2010

Wspierać dialog w regionie w ramach projektu "Skuteczni eksperci=efektywny dialog"

Partnerzy WKDS przybliżą terminarz najbardziej aktualnych problemów, omawianych i negocjowanych podczas spotkań. Uczestnicy szkolenia w ramach symulowanych zajęć praktycznych, pod okien trenerów, będą  się starali szukać korzystnych rozwiązań w spornych kwestiach.
 
źródło: http://efektywnydialog.pl/

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Skuteczna promocja rodzimych wynalazków sposobem wspierania innowacyjności Polski

 W ubiegłym roku na międzynarodowych wystawach innowacji - w Genewie, Bangkoku, Damaszku, Kuala Lumpur, Moskwie, Budapeszcie, Zagrzebiu, Sewastopolu, Taipei, Bukareszcie, Suzhou, Norymberdze, Brukseli i Seulu - polscy wynalazcy zaprezentowali łącznie 343 innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne, które uzyskały 320 medali, w tym 149 złote krążki oraz 62 specjalne wyróżnienia. Wyniki te ukazują skalę uznania, jakim cieszą się polskie wynalazki poza granicami naszego kraju. Eksperci wskazują na potrzebę medialnego nagłaśniania tych osiągnięć na gruncie krajowym, co przyczyniłoby się do ich zaistnienia w świadomości społecznej, aby mogły stać się nie tylko przedmiotem naszej polskiej dumy, ale przede wszystkim impulsem i wyzwaniem dla innych wynalazców i innowatorów. Według profesora Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, „(…)wśród różnych bolączek, które trapią naszą naukę, znajduje się brak szacunku dla odkryć najbardziej oryginalnych umysłów. W ten sposób sami sobie podcinamy skrzydła. Wiele osób uważa, że nie stać nas na wielkie osiągnięcia, podczas gdy takich osiągnięć Polacy mają na swoim koncie wiele i wciąż mamy wielu ludzi myślących oryginalnie. Tych ludzi trzeba promować”.

piątek, 3 grudnia 2010

Zaproszenie na spotkanie biznesowe

PROGRAM SPOTKANIA

11.00 – 11.15   Przywitanie zebranych gości i otwarcie spotkania.

11.15 – 11.30   Prezentacja idei działania Śląskiego Klubu Biznesu.

                 Andrzej Gruca - MSIE Olesno

11.30 – 12.00   Kierunki współpracy w regionie dla Śląskiego Klubu Biznesu.

      Prezes Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach.

12:00 – 13.00  Dyskusja uczestników spotkania – propozycje działań i form współpracy dla różnych obszarów działalności       ŚKB.

                 Moderator Rafał Foit - BMC Gliwice

13.00 – 13.30   Wypracowanie wspólnej wersji założeń i celów działalności

                       Śląskiego Klubu Biznesu.

13.30 – 14.00   Wybranie władz do stowarzyszenia Śląski Klub Biznesu.Andrzej Gruca, Rafał Foit

czwartek, 2 grudnia 2010

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, ktory odbędzie się w dniu 06 grudnia 2010r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 1 grudnia 2010

Zapraszamy do przedkładania ofert na wykonanie tablic informacyjnych w ramach realizowanego projektu


W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 tablic informacyjnych na potrzeby projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny” o wymiarach:
tablica duża – zewnętrzna o wymiarach: szer. 57 cm na 41 cm wys.
tablica mała wewnętrzna o wymiarach: szer. 31 cm na 21 cm wys.

2. Sposób i termin składania ofert
Oferty można składać osobiście lub pocztą w sekretariacie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II p. w terminie do dnia 10.12.2010 r., godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie Izby Rzemieślniczej w Opolu pod adresem www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu wykonawcy.

4. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, (przyziemie – wejście od strony parkingu Izby Rzemieślniczej w Opolu) lub telefonicznie 077 453 79 71 wew. 24 , Osoba do kontaktu: Marzena Szymborska lub Daniel Salamon

5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 28 grudnia 2010r.

6. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium jakie Zamawiający będzie brać pod uwagę będzie kryterium: najniższa cena - 100%

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.