środa, 8 grudnia 2010

Od grudnia realizujemy nowy projekt...

W tym celu w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania medialna promująca i upowszechniająca pozytywny wizerunek Dialogu Społecznego wśród 15-tu Organizacji Pracodawców Opolszczyzny (w tym 14-tu Cechów Rzemiosł Różnych) a także pracodawców w nich zrzeszonych. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl spotkań informacyjnych dotyczących upowszechniania idei Dialogu Społecznego wśród Organizacji Pracodawców jak też zostaną przeprowadzone szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji z zakresu negocjacji, sztuki persfazji itp. mających swoje przełożenie na prowadzenie efektywnego dialogu w regionie.
 
Już niebawem więcej informacji na stronie internetowej projekt.