piątek, 3 grudnia 2010

Zaproszenie na spotkanie biznesowe

PROGRAM SPOTKANIA

11.00 – 11.15   Przywitanie zebranych gości i otwarcie spotkania.

11.15 – 11.30   Prezentacja idei działania Śląskiego Klubu Biznesu.

                 Andrzej Gruca - MSIE Olesno

11.30 – 12.00   Kierunki współpracy w regionie dla Śląskiego Klubu Biznesu.

      Prezes Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach.

12:00 – 13.00  Dyskusja uczestników spotkania – propozycje działań i form współpracy dla różnych obszarów działalności       ŚKB.

                 Moderator Rafał Foit - BMC Gliwice

13.00 – 13.30   Wypracowanie wspólnej wersji założeń i celów działalności

                       Śląskiego Klubu Biznesu.

13.30 – 14.00   Wybranie władz do stowarzyszenia Śląski Klub Biznesu.Andrzej Gruca, Rafał Foit