sobota, 1 stycznia 2011

Opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy należy uiszczać w kasie Izby Rzemieślniczej w Opolu lub na poniższy rachunek bankowy.
Santander Consumer Bank
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
Dane właściciela rachunku:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole


W tytule przelewu prosimy podać za co dokonywana jest wpłata, imię i nazwisko ucznia oraz NIP firmy na którą ma zostać wystawiona faktura.
Przykład: Opłata za egzamin czeladniczy, Jan Kowalski, NIP 754-034-02-52

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że w związku z wejściem od 1 maja 2019 roku rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych, przelew opłaty za egzamin czeladniczy/mistrzowski lub sprawdzający na konto Izby musi być bezzwłocznie poprzedzony złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Odwrotna kolejność tj. najpierw wpłata, a po pewnym czasie dostarczenie wniosku rodzić będzie niepotrzebne problemy. Dziękujemy za zrozumienie i dostosowanie się do naszej prośby.


Stawki opłat za egzaminy w 2022 roku wynoszą:
- egzamin mistrzowski - 1521,43 zł
- egzamin mistrzowski (poprawka) - 760,71 zł
 - egzamin czeladniczy - 760,71 zł
- egzamin sprawdzający - 271,68 zł 
- egzamin czeladniczy (poprawka) - 380,36 zł


Pismo z ZRP w sprawie stawki opłat za egzaminy w 2022r .pdf

 Opłata za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu- 26 zł