sobota, 1 stycznia 2011

Opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy należy uiszczać w kasie Izby Rzemieślniczej w Opolu lub na poniższy rachunek bankowy.
Bank Zachodni WBK S.A.
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568
Dane właściciela rachunku:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole


W tytule przelewu prosimy podać za co dokonywana jest wpłata oraz imię i nazwisko ucznia.

Przykład: Opłata za egzamin czeladniczy, Jan Kowalski

Stawki opłat za egzaminy w 2019 roku wynoszą:
- egzamin mistrzowski - 1521zł
- egzamin mistrzowski (poprawka) - 760,50 zł
 - egzamin czeladniczy - 761 zł
- egzamin sprawdzający - 254 zł 
- egzamin czeladniczy (poprawka) - 380,50 zł

Pismo z ZRP w sprawie stawek opłat za egzaminy w 2019 roku.pdf.

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu- 26 zł