poniedziałek, 28 lutego 2011

Nabór dla osób bezrobotnych z województwa opolskiego do projektu "Rzemiosło! - moje miejsce na rynku pracy"

Informujemy, że od dnia 1 marca do dnia 11 marca 2011 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja do projektu Rzemiosło!- moje miejsce na rynku pracy, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które:

  • posiadają miejsce zamieszkania ( w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa opolskiego
  • są zainteresowane podjęciem pracy w zawodzie rzemieślniczym

Osoby, które przystąpią do projektu otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie pośrednika pracy, stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł za każdą godzinę udziału w kursie czeladniczym, egzamin czeladniczy, refundację kosztów dojazdu (dla osób z poza miejsca odbywania się szkolenia), poczęstunek oraz materiały informacyjne.

Wszystkich chętnych zapraszamy do biura projektu: ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, tel. 077 454 31 73 w.31, email: iwona.kobalczyk@izbarzem.opole.pl, barbara.kubanska@izbarzem.opole.pl, michal.durkalec@izbarzem.opole.pl, agata.nowicka@izbarzem.opole.pl, oraz na stronę internetową projektu www.zainwestujwsiebie.com.pl

Autor: Iwona Kobalczyk

niedziela, 27 lutego 2011

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, ktory odbędzie się w dniu 07 marca 2011r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00! 
 autor: Marzena Szymborska

wtorek, 22 lutego 2011

Łatwy kredyt dla mikrofirm już dostępny

Bank Pekao zaoferował najmniejszym firmom łatwo dostępne kredyty z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. O zaletach tej nowości na rynku finansowania mikrofirm, a także o ułatwieniach w dostępie do kredytu technologicznego oraz o dotacjach dla innowacyjnych przedsiębiorstw Krzysztof Garski rozmawia z Tomaszem Kierzkowskim, dyrektorem biura funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w banku Pekao.

autor: Barbara Kubańska

poniedziałek, 21 lutego 2011

PGE: Jak będzie biznes z Opolem, to damy na sport i kulturę

Przy okazji dobrego interesu i generowanych zysków istnieją większe możliwości do tego, by inwestować większe środki w działania z obszaru zaangażowania społecznego, w tym przedsięwzięcia sportowe i kulturalne - mówi Waldemar Szulc, członek zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.

 autor: Michał Durkalec

Gdzie szukać pieniędzy?

Czym jest rynek NewConnect, jakiego wsparcia można oczekiwać od funduszy VC oraz jak pozyskać środki od prywatnego inwestora? Dowiedzą się tego uczestnicy seminarium szkoleniowo-infromacyjnego pt. „NewConnect & Venture Capital. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa”. Spotkanie odbędzie się już 15 marca br. we Wrocławiu.

autor: Barbara Kubańska

Zapraszamy do składania ofert na dostawę mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Branżowego Centrum Biznesu


W związku z realizacją projektu „Przebudowa budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu na potrzeby Branżowego Centrum Biznesu świadczącego kompleksowe usługi wspierające sektor budowlany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 zapraszamy do składania ofert na dostawę mebli biurowych oraz sprzętu komputerowego.

Oferty należy przedkładać w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 (I p. sekretariat)do dnia 21.03 2011r. do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W sprawie pytań, osobą do kontaktu jest Pan Adam Gałecki – tel. 604 95 32 61 bądź 77 453 79 71 wew. 28

środa, 2 lutego 2011

ZRP o ograniczaniu biurokracji - Przedsiębiorczość potrzebuje przejrzystego prawa

Bariery administracyjne powodują, że przedsiębiorcy, a w szczególności ci, dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą, maja przed sobą ciężka i wyboistą drogę. Związek Rzemiosła Polskiego proponuje rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom na sprawniejsze funkcjonowanie na rynku

autor: Michał Durkalec