poniedziałek, 21 marca 2011

Dodatkowy nabór dla kobiet do projektu Rzemiosło!- moje miejsce na rynku pracy

Informujemy, że są jeszcze dwa wolne miejsca dla kobiet bezrobotnych z terenu Opolszczyzny, które chciały by potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe i wsiąść udział w kursie czeladniczym oraz zdać egzamin czeladniczy w zawodzie rzemieślniczym. Kurs oraz egzamin czeladniczy są bezpłatne i odbywać się będą w ramach projektu Rzemiosło!- moje miejsce na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby biorące udział w projekcie i jednocześnie uczestniczące w kursie czeladniczym otrzymują 4 zł za każda godzinę udziału w kursie, zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza miejscowości, w której odbywa się kurs oraz poczęstunek i materiały szkoleniowe. Dodatkowo osoby te otrzymają wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.

Chętne Panie prosimy o zgłaszanie się do biura projektu, ul. Katowicka 55, Opole, tel. 77 454 31 73 w.31.