piątek, 29 kwietnia 2011

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie artykułów piśmienniczych projektu


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Przygotowanie i produkcja ekologicznych materiałów piśmienniczych" w ramach projektu "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny". Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie i produkcję materiałów na spotkania informacyjne, szkolenia oraz konferencję upowszechniającą projekt.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienie jak też termin składania ofert znajdą Państwo w zapytaniu ofertowym znajdującym się TUTAJ

czwartek, 28 kwietnia 2011

Zapraszamy do składania ofert na kompleksową organizację 16 wyjazdowych szkoleń


W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „ Kompleksowa organizacja 16 wyjazdowych szkoleń podnoszących kompetencje Organizacji Pracodawców oraz przedsiębiorców z terenu Opolszczyzny z zakresu dialogu społecznego”.Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ


Brest Department of the Belarusian
Chamber of Commerce and IndustryOświadczenie dla prasy
Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii“

Najpóźniej od czasu tsunami i katastrofy reaktora w Japonii nie ulega najmniejszej wątpliwości: alternatywom dla energii atomowej należy się najwyższy priorytet. Problemy, wąskie gardła i wzrost cen w energetyce czynią oszczędność energii i stosowanie energii odnawialnej rynkiem o największych możliwościach wzrostu. Przedsiębiorstwa, które angażują się w tych dziedzinach działalności, mogą liczyć na rosnący popyt, wysoki wzrost obrotów i pewne zyski.
Aby przygotować przedsiębiorstwa, inżynierów, techników, rzemieślników itd. do wyzwań przyszłości,
Brest Department of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry wraz z Parlamentem Hanzeatyckim organizuje

6–8 czerwca 2011 r. seminarium szkoleniowe
„Budownictwo efektywne energetycznie

i zastosowanie odnawialnych źródeł energii “.

Doświadczeni eksperci z Niemiec i Białorusi przekażą informacje, wiadomości, techniki i przykłady dobrych praktyk, dotyczące m.in. następujących tematów:

 • dostępność paliw, prognozy i działania na rzecz oszczędności energii
 • standardy izolacji i różne materiały izolacyjne
 • ustalanie ostatecznego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu
 • zoptymalizowane konstrukcje budowlane w planowaniu oraz technika grzewcza
 • formy odnawialnych źródeł energii i ich techniczne zastosowanie
 • dom zeroenergetyczny i przedstawienie różnych projektów

Ponieważ w seminarium wezmą udział przedsiębiorstwa z różnych krajów nadbałtyckich, istnieje dzięki temu jednocześnie znakomita możliwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych.
Udział w seminarium łącznie z napojami, jedzeniem, wszystkimi materiałami itd. jest bezpłatny. Znajomość języków obcych nie jest konieczna, bowiem zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.
Z powodu ograniczonej liczby uczestników niezbędne są szybkie zgłoszenia
:
Brest Department of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry, Kujbyscheva Str. 14, BY - 224016 Brest. Tel. ++375 162218102; faks +375/162 21 78 85; e-mail: lenmax@tut.by
Bliższe informacje w Internecie: www.cci.by lub www.bsr-quick.eu

Part-financed by the European Union (European Regional Development
Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
KOMUNIKAT PRASOWY

11–13 maja 2011 r.
Szósta Konferencja Hanzeatycka w Hamburgu

Urząd Rozwoju Miasta i Środowiska w Hamburgu, Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy organizują w ramach INTERREG IV B Program Region Morza Bałtyckiego – projekt QUICK – Konferencję Hanzeatycką na temat

„Efektywność energetyczna i ochrona klimatu wokół Mare Balticum“.

Konferencja jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, izb i organizacji sektora MŚP, szkół wyższych i uniwersytetów oraz do polityków i przedstawicieli administracji publicznej ze wszystkich krajów nadbałtyckich. Konferencja ma następujące cele:

 • wymiana informacji i doświadczeń na temat aktualnej sytuacji i perspektyw na przyszłość w regionie Morza Bałtyckiego
 • prezentacja rezultatów badań naukowych i rozwoju w zakresie oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja na ten temat
 • prezentacja rozwiązań, form wsparcia finansowego i sposobów postępowania w poszczególnych krajach regionu Morza Bałtyckiego
 • obszerna prezentacja i objaśnienie odnośnych technologii i technik intensywna wymiana informacji i doświadczeń oraz poprawa współpracy pomiędzy sektorem MŚP, światem nauki i administracją
 • przekazanie konkretnych informacji i pomocy oraz przygotowanie publikacji książkowej, pomocnej w dalszej codziennej działalności izb/organizacji i szkół wyższych/uniwersytetów

Podczas przyjęcia w ratuszu 12. 05.2011 gościem honorowym będzie Kommisarz UE ds. Energii Günther Oettinger, który w ramach wystąpienia przybliży uczestnikom cele i założenia polityki energetycznej UE.

Bliższe informacje pod adresem www.bsr-quick.eu


czwartek, 21 kwietnia 2011

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Do:
Wszystkich partnerów projektu QUICK
Wszystkich członków Parlamentu Hanzeatyckiego
Wszystkich członków Akademii Bałtyckiej
Hamburg, 15.04.2011
Zaproszenie do udziału w szkoleniu
„Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w projekcie QUICK opracowane zostało szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” które jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli organizacji partnerskich w projekcie. Szkolenie pilotażowe jest organizowane przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową z Brześcia i odbędzie się w dniach

6-8 czerwca 2011 w Brześciu na Białorusi

1. Zaproszenie dla przedsiębiorców
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie zaproszenia na to interesujące szkolenie wśród przedsiębiorców. Za uczestnictwo (+ wyżywienie) nie jest pobierana opłata. Przedsiębiorcy muszą opłacić sobie koszty podróży i noclegu.
W załączeniu przesyłamy:
a) Propozycję pisma do rozesłania z zaproszeniem (do wydrukowania na papierze firmowym i z logotypem Państwa organizacji)
b) Zaproszenie, program i kartę zgłoszeniową.

Merytoryka szkolenia z pewnością zainteresuje przedsiębiorstwa oraz osoby w nich zatrudnione; jednocześnie w ramach szkolenia istnieje możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami z innych państw nadbałtyckich. Będziemy wdzięczni za rozesłanie zaproszenia do przedsiębiorców lub przekazanie im podczas spotkań, imprez, konferencji, itp.

2. Zaproszenie dla partnerów projektu
Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy również wszystkich partnerów w projekcie QUICK. Za uczestnictwo (+ wyżywienie) nie jest pobierana opłata, koszty podróży oraz noclegu są kosztami kwalifikowalnymi w projekcie QUICK. Czas pracy związany z uczestnictwem w szkoleniu można również rozliczyć w projekcie przy pomocy kart czasu pracy.

Uwaga: na terytorium Białorusi można wjechać tylko jeśli jest się w posiadaniu ważnej wizy. W celu otrzymania wizy potrzebne jest zaproszenie wystawione przez tamtejszą organizację partnerską. W celu wystawienia zaproszenia prosimy o bezpośredni kontakt z panem Maxim Khmelnitski: lenmax@tut.by lub tel.: +375 162218102.

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na podany adres najpóźniej do 23.05.2011.

Z poważaniem

Irene Bastron
Project Manager

środa, 20 kwietnia 2011

20-21 kwietnia rusza dodatkowy nabór do projektu
"Pomysł na biznes" w ramach Działania 6.2

W dniach 20-21 kwietnia Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL prowadzi dodatkowy nabór do projektu „Pomysł na biznes” w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Osoby, które się do nas zgłoszą będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci:
48 h profesjonalnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym konstruowanie biznesplanu, analiza finansowa biznesplanu, księgowość w małej firmie, podatki i prawo pracy w działalności gospodarczej
8 h doradztwa indywidualnego
5 h doradztwa grupowego

Ukończenie szkoleń i doradztwa zostanie poświadczone zaświadczeniem, które uprawnia do skorzystania z dotacji inwestycyjnej na założenie firmy,
kiedy uruchomiona zostanie w województwie dodatkowa pula w ramach Działania 6.2 POKL. Dotychczas można było uzyskać do 40 tys. złotych.
Podczas naboru priorytetowo będą traktowane osoby bierne zawodowo osoby oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie www.pomyslnabiznes.opole.pl

wtorek, 19 kwietnia 2011

XI edycja konkursu wiedzy nt BHP w zakładach pracy

Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy serdecznie zaprasza uczniów państwa szkoły do wzięcia udziału w XI edycji konkursu wiedzy nt BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 20 kwietnia 2011 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 (sala Kantora).

Pliki do ściągnięcia:
BANK_PYTAN_-_2011_CZESC_I_Prawo_pracy.doc
BANK_PYTAN_-_2011_CZESC_II_BHP.doc

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 18 kwietnia 2011 roku telefonicznie pod numerem telefonu 77 454 31 73; 77 453 79 71 wew. 20 lub 22, faxem 77 454 31 73 w. 32 lub drogą mailową info@izbarzem.opole.pl.

Autor: Michał Gmitrasiuk

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie cyklu szkoleń w ramach projektu z zakresu Dialogu Społecznego


W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy trenerów/wykładowców do przeprowadzenia 16-tu 2 dniowych szkoleń mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności interpersonalnych grupy 240 osób z zakresu dialogu społecznego.


Zapytanie_szkolenia.pdf

Bezpłatne szkolenie z praktycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym na rozwój pomysłów biznesowych.

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór na szkolenie przygotowujące Przedsiębiorców i potencjalnych Przedsiębiorców do poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym oraz właściwej prezentacji swojej oferty Inwestorom udziałowym.

OPOLE 12-13.05.2011r. (CZW, PT) (godz.: 9.oo-16.oo) Hotel “FESTIVAL”, ul. Oleska 86

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy materiały informacyjne, catering, przy czym nie pokrywany kosztów dojazdu i noclegu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa dostępnego na stronie www.innowacyjnypomysl.eu

Opis szkolenia: Praktyczna wiedza z zakresu pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym na rozwój pomysłów biznesowych:

Tematyka:
1. Jak i gdzie szukać odpowiedniego inwestora
2. Schemat i charakterystyka procesu inwestycyjnego
3. Pierwsze kroki w kontakcie z inwestorem – pierwsza rozmowa
4. Niezbędne dokumenty w procesie inwestycyjnym (teaser, biznes plan)
5. Na co inwestor zwraca największą uwagę i co jest najwyżej oceniane a czego nie akceptują
6. Komitet inwestycyjny
7. Elementy termsheet oraz umowy inwestycyjnej
8. Przykłady przedsiębiorstw które skorzystały z finansowania VC

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dot. szkolenia lub projektu www.innowacyjnypomysl.eu proszę o bezpośredni kontakt z Krzysztofem Strońskim
lub Biurem Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
tel.: 76/ 862-35-22, 76/852 30 15, 76/862-27-77 wew.320, faks: 76/ 862-09-68
e-mail: ip@arleg.eu
www.arleg.eu


Z góry dziękujemy za rozpropagowanie niniejszej informacji o szkoleniu wśród osób współpracujących z Państwem.


Z poważaniem,
Zespół innowacyjnypomysl.euPS: ZALOGUJ SIĘ I SZUKAJ INWESTORA.
Już zachęcamy do przedstawiania idei swojego pomysłu na utworzonej platformie www.innowacyjnypomysl.eu ułatwiającej kontakt Pomysłodawców z Inwestorami. Przypominamy, że zawsze istnieje możliwość edycji zamieszczonych przez Pomysłodawców informacji.
Projekt ”Innowacyjny pomysł +inwestor zewnętrzny = SUKCES” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2001-2013.

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Zachęcamy do udziału w szkoleniu z zakresu negocjacji


Informujemy, że w ramach realizowanego projektu: "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny" pod koniec maja rozpocznie się pierwsze z cyklu szkoleń wzmacniających potencjał organizacji Pracodawców z terenu Opolszczyzny oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Szkolenie z zakresu negocjacji ma na celu nabycie wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych przez ww. grupy niezbędne do prowadzenia efektywnego dialogu.


W szkoleniu może wziąć udział 15 osób. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane kobiety.Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na załączonym formularzu.


Formularz zgłoszeniowy.doc

Formularz zgłoszeniowy.pdf

środa, 13 kwietnia 2011

XIV Wystawa Twórców Ludowych
i Rzemiosła Artystycznego
Pogranicza Polsko - Czeskiego


Gmina Prudnik zaprasza do udziału w "XIV Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego", która odbędzie się w dniach 03 - 05.06.2011r. w Prudniku (woj. opolskie) w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łucznej (taras, murawa i namiot).

W wystawie co roczne udział bierze ponad 300 wystawców, których twórczość podziwiają tysiące zwiedzających. Prezentacje wystawców obejmują wszystkie dziedziny twórczości artystycznej, wśród eksponowanych produktów znajdują się między innymi rzeźby ludowe, koronki, hafty, witraże, kowalstwo artystyczne oraz malarstwo.

Ideą wystawy jest promocja tradycji i wartości pogranicza polsko - czeskiego, dlatego też istotnym jej elementem jest prezentacja kuchni regionalnych. Wystawie towarzyszy szereg imprez, występów artystycznych oraz konkursów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Internetowej:
http://warsaw.czechcentres.cz/program/travel-events/prudnik-wystawy-rzemiosła/

piątek, 8 kwietnia 2011

TARGI WE FRANKFURCIE NAD ODRĄ 21-23 PAŹDZIERNIK


POLSKO-NIEMIECKIE TARGI UPOMINKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW DEKORACYJNYCH
W dniach od 21-23 października 2011 roku Targi we Frankfurcie nad Odrą
prezentują Polsko-Niemieckie Targi Upominków oraz Artykułów Dekoracyjnych GESCHENKE&DEKO2011, które odbędą się w ramach XXII Frankfurckich Targów Jesiennych ODERLAND

W bogatym programie towarzyszącym targom przewidziano wiele rozrywek i niespodzianek, które wpłyną na wzrost aktywności imprezy i tym samym przyciągną tysiące zwiedzających. Wykorzystajcie więc Państwo okazję do zaprezentowania swoich ofert na tegorocznych targach GESCHENKE&DEKO2011 zmotywowanej i zainteresowanej publiczności.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w targach.

czwartek, 7 kwietnia 2011

Spotkanie informacyjne - "flexi-dolnoslaskie.pl"


W związku z realizowanym z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu, projektem partnerskim "flexi-dolnoslaskie.pl" pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na najbliższe spotkania informacyjne:
- 08 kwietnia, 09:00 - 15:00 - OLEŚNICA - Hala Wileńska
- 13 kwietnia, 09:00 - 15:00 - MILICZ - Restauracja Parkowa
- 19 kwietnia, 09:00 - 15:00 - STRZELIN - Strzeliński Ośrodek Kultury

na spotkaniach zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne, przykłady dobrych praktyk idei flexicurity w aspekcie polityki równości płci.

W każdym spotkaniu uczestniczą znakomici eksperci z województwa dolnośląskiego, każdy uczestnik otrzyma od nas certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Serdecznie zapraszamy, więcej informacji jest na naszej stronie: www.flexi-dolnoslaskie.pl

środa, 6 kwietnia 2011

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania na wsparcie innowacyjności


Wszystkich przedsiębiorców serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania na wsparcie innowacyjności. Wśród przedstawicieli dwóch firm (po 1 osobie), które wypełnią ankietę zostanie rozlosowana nagroda w postaci prawa do uczestniczenia w Sesji Hanzeatyckiej w Hamburgu (11.-13.05.2011) (łącznie z pokryciem kosztów podróży, hotelu i pobytu).Ankieta dostępna jest pod adresem: http://www.quick-bsa.eu/