środa, 20 kwietnia 2011

20-21 kwietnia rusza dodatkowy nabór do projektu
"Pomysł na biznes" w ramach Działania 6.2

W dniach 20-21 kwietnia Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL prowadzi dodatkowy nabór do projektu „Pomysł na biznes” w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Osoby, które się do nas zgłoszą będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci:
48 h profesjonalnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym konstruowanie biznesplanu, analiza finansowa biznesplanu, księgowość w małej firmie, podatki i prawo pracy w działalności gospodarczej
8 h doradztwa indywidualnego
5 h doradztwa grupowego

Ukończenie szkoleń i doradztwa zostanie poświadczone zaświadczeniem, które uprawnia do skorzystania z dotacji inwestycyjnej na założenie firmy,
kiedy uruchomiona zostanie w województwie dodatkowa pula w ramach Działania 6.2 POKL. Dotychczas można było uzyskać do 40 tys. złotych.
Podczas naboru priorytetowo będą traktowane osoby bierne zawodowo osoby oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie www.pomyslnabiznes.opole.pl