czwartek, 28 kwietnia 2011


KOMUNIKAT PRASOWY

11–13 maja 2011 r.
Szósta Konferencja Hanzeatycka w Hamburgu

Urząd Rozwoju Miasta i Środowiska w Hamburgu, Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy organizują w ramach INTERREG IV B Program Region Morza Bałtyckiego – projekt QUICK – Konferencję Hanzeatycką na temat

„Efektywność energetyczna i ochrona klimatu wokół Mare Balticum“.

Konferencja jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, izb i organizacji sektora MŚP, szkół wyższych i uniwersytetów oraz do polityków i przedstawicieli administracji publicznej ze wszystkich krajów nadbałtyckich. Konferencja ma następujące cele:

  • wymiana informacji i doświadczeń na temat aktualnej sytuacji i perspektyw na przyszłość w regionie Morza Bałtyckiego
  • prezentacja rezultatów badań naukowych i rozwoju w zakresie oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja na ten temat
  • prezentacja rozwiązań, form wsparcia finansowego i sposobów postępowania w poszczególnych krajach regionu Morza Bałtyckiego
  • obszerna prezentacja i objaśnienie odnośnych technologii i technik intensywna wymiana informacji i doświadczeń oraz poprawa współpracy pomiędzy sektorem MŚP, światem nauki i administracją
  • przekazanie konkretnych informacji i pomocy oraz przygotowanie publikacji książkowej, pomocnej w dalszej codziennej działalności izb/organizacji i szkół wyższych/uniwersytetów

Podczas przyjęcia w ratuszu 12. 05.2011 gościem honorowym będzie Kommisarz UE ds. Energii Günther Oettinger, który w ramach wystąpienia przybliży uczestnikom cele i założenia polityki energetycznej UE.

Bliższe informacje pod adresem www.bsr-quick.eu