poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Zachęcamy do udziału w szkoleniu z zakresu negocjacji


Informujemy, że w ramach realizowanego projektu: "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny" pod koniec maja rozpocznie się pierwsze z cyklu szkoleń wzmacniających potencjał organizacji Pracodawców z terenu Opolszczyzny oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Szkolenie z zakresu negocjacji ma na celu nabycie wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych przez ww. grupy niezbędne do prowadzenia efektywnego dialogu.


W szkoleniu może wziąć udział 15 osób. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane kobiety.Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na załączonym formularzu.


Formularz zgłoszeniowy.doc

Formularz zgłoszeniowy.pdf