czwartek, 21 kwietnia 2011

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Do:
Wszystkich partnerów projektu QUICK
Wszystkich członków Parlamentu Hanzeatyckiego
Wszystkich członków Akademii Bałtyckiej
Hamburg, 15.04.2011
Zaproszenie do udziału w szkoleniu
„Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w projekcie QUICK opracowane zostało szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” które jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli organizacji partnerskich w projekcie. Szkolenie pilotażowe jest organizowane przy współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową z Brześcia i odbędzie się w dniach

6-8 czerwca 2011 w Brześciu na Białorusi

1. Zaproszenie dla przedsiębiorców
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie zaproszenia na to interesujące szkolenie wśród przedsiębiorców. Za uczestnictwo (+ wyżywienie) nie jest pobierana opłata. Przedsiębiorcy muszą opłacić sobie koszty podróży i noclegu.
W załączeniu przesyłamy:
a) Propozycję pisma do rozesłania z zaproszeniem (do wydrukowania na papierze firmowym i z logotypem Państwa organizacji)
b) Zaproszenie, program i kartę zgłoszeniową.

Merytoryka szkolenia z pewnością zainteresuje przedsiębiorstwa oraz osoby w nich zatrudnione; jednocześnie w ramach szkolenia istnieje możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami z innych państw nadbałtyckich. Będziemy wdzięczni za rozesłanie zaproszenia do przedsiębiorców lub przekazanie im podczas spotkań, imprez, konferencji, itp.

2. Zaproszenie dla partnerów projektu
Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy również wszystkich partnerów w projekcie QUICK. Za uczestnictwo (+ wyżywienie) nie jest pobierana opłata, koszty podróży oraz noclegu są kosztami kwalifikowalnymi w projekcie QUICK. Czas pracy związany z uczestnictwem w szkoleniu można również rozliczyć w projekcie przy pomocy kart czasu pracy.

Uwaga: na terytorium Białorusi można wjechać tylko jeśli jest się w posiadaniu ważnej wizy. W celu otrzymania wizy potrzebne jest zaproszenie wystawione przez tamtejszą organizację partnerską. W celu wystawienia zaproszenia prosimy o bezpośredni kontakt z panem Maxim Khmelnitski: lenmax@tut.by lub tel.: +375 162218102.

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na podany adres najpóźniej do 23.05.2011.

Z poważaniem

Irene Bastron
Project Manager


Logotyp danej organizacji


Projekt pisma do rozesłania z zaproszeniem do przedsiębiorców


Zaproszenie do udziału w szkoleniu
„Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii”
Szanowni Państwo,
nasza organizacja/instytucja jest członkiem/partnerem Parlamentu Hanzeatyckiego
i współpracuje z wieloma Izbami, stowarzyszeniami, szkołami wyższymi oraz uniwersytetami z państw regionu Morza Bałtyckiego. W ramach jednego z naszych projektów opracowane zostało szkolenie „Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” które jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.
Najpóźniej od czasu tsunami i katastrofy reaktora w Japonii nie ulega najmniejszej wątpliwości: alternatywom dla energii atomowej należy się najwyższy priorytet. Problemy, wąskie gardła i wzrost cen w energetyce czynią oszczędność energii i stosowanie energii odnawialnej rynkiem o największych możliwościach wzrostu. Przedsiębiorstwa, które angażują się w tych dziedzinach działalności, mogą liczyć na rosnący popyt, wysoki wzrost obrotów i pewne zyski.
Aby przygotować przedsiębiorstwa, inżynierów, techników, rzemieślników itd. do wyzwań przyszłości, Izba Przemysłowo-Handlowa z Brześcia na Białorusi wraz z Parlamentem Hanzeatyckim organizuje
6 - 8 czerwca 2011 seminarium szkoleniowe pod tytułem
„Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii“.
Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym seminarium.
W załączeniu przesyłamy zaproszenie wraz z programem szkolenia. Za uczestnictwo w szkoleniu (łącznie z wyżywieniem) nie jest pobierana opłata. Koszty podóży i pobytu należy pokryć we własnym zakresie. Znajomość języków obcych nie jest wymagana, podczas seminarium zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Doświadczeni eksperci z Niemiec i Białorusi przekażą informacje, wiadomości, techniki i przykłady dobrych praktyk, dotyczące m.in. następujących tematów:

dostępność paliw, prognozy i działania na rzecz oszczędności energii
standardy izolacji i różne materiały izolacyjne
ustalanie ostatecznego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu
zoptymalizowane konstrukcje budowlane w planowaniu oraz technikagrzewcza formy odnawialnych źródeł energii i ich techniczne zastosowanie
dom zeroenergetyczny i przedstawienie różnych projektów
Ze względu na międzynarodowy skład uczestników, będzie możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i ekspertami z innych państw.
Więcej informacji na stronie www.tpp.brestobl.com lub www.bsr-quick.eu
Prosimy o szybkie przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu.
Z poważaniem
Zaproszenie do udziału w szkoleniu
„Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii“


1. Terminy

Niedziela, 05.06.2011
Przyjazd uczestników, transfer z lotniska w Warszawie lub dworca kolejowego w Brześciu
Poniedziałek, 06.06.2011
09.00 Początek szkolenia
12.30 Obiad
15.00 Zwiedzanie przedsiębiorstw
19.30 Wspólna kolacja i wymiana doświadczeń
Wtorek, 07.06.2011
09.00 Kontynuacja szkolenia
12.30 Obiad
15.00 Zwiedzanie wioski ekologicznej
19.00 Wspólna kolacja i wymiana doświadczeń
Środa, 08.06.2011
09.00 Kontynuacja szkolenia
12.00 Zakończenie seminarium, transfer na lotnisko w Warszawie lub dworzec w Brześciu

2. Miejsce, w którym odbędzie się szkolenie i przygotowany jest nocleg dla uczestników

Park Narodowy „Belovezhskaya Pusha“
225063 d. Kamenjuki
Kamenetzki rajon, Brest obl., Belarus
www.npbp.brestobl.com
Tel.: +375 163 156 200
Cena noclegu 50 € za dobę.

3. Dojazd

Dla uczestników zorganizowany będzie transfer z lotniska w Warszawie oraz dworca głównego w Brześciu do miejsca, w którym odbędzie się szkolenie. Prosimy o odpowiedź na załączonej karcie najpóźniej do 23. 05.2011 i poinformowanie nas o godzinach Państwa przyjazdu i odjazdu.

4. Program

Grupy docelowe:
a) Właściciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw
b) Kadra zarządzająca, pracownicy oraz wykładowcy w izbach, stowarzyszeniach oraz na uczelniach wyższych

Cele szkolenia: style="font-weight:bold;"><
Przegląd metod energooszczędnej renowacji budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Główne tematy:
Dostępność paliw, prognozy i działania na rzecz oszczędności energii
- Paliwa kopalne i ich rozwój
- Efekt cieplarniany i skutki globalnego ocieplenia
- Oszczędność energii, efektywne wykorzystania energii
Standardy izolacji i różne materiały izolacyjne
- Zużycie energii w gospodarstwie domowym
- Dygresja: fizyka
- Materiały izolacyjne i ich właściwości
- Przykłady zastosowania różnych materiałów izolacyjnych
Ustalanie ostatecznego zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem wzorcowego domu
- Zapotrzebowanie na energie w budynkach istniejących/wyremontowanych
- Dom wzorcowy: przegrody zewnętrzne budynku
- Dom wzorcowy: obliczanie współczynnika U
- Dom wzorcowy: straty energii
- Dom wzorcowy: emisje
Zoptymalizowane konstrukcje budowlane w planowaniu
- rozpoznawanie słabych punktów przy pomocy termografii
- rozpoznawanie słabych punktów przy pomocy testu „Blower-Door”
- Typowe mostki cieplne
- Poziom wiatroszczelny
- Zoptymalizowana izolacja
Technika grzewcza
- Przegląd konwencjonalnych systemów grzewczych
- Kotły kondensacyjne
- Przygotowanie ciepłej wody
- Technika regulacji – termostaty, pompy, hydrauliczne równoważenie
- Powierzchnie grzejne
- Systemy wentylacyjne
Formy odnawialnych źródeł energii i ich techniczne zastosowanie
- Definicja i klasyfikacja odnawialnych źródeł energii
- Energia słoneczna
- Biomasa
- Biogas i biopaliwa
- Pompy cieplne
- Elektrociepłownie blokowe
- Energia wiatrowa, energia wodna
- Perspektywy na rynkach energii odnawialnych
Sytuacja na Białorusi
- Sytuacja na ranku białoruskim
- Uwarunkowania prawne
- Możliwości uzyskania wsparcia
Dom zeroenergetyczny i przedstawienie różnych projektów
- Zoptymalizowanie elementów
- Prezentacja domu prawie zeroenergetycznego
- Oszczędność energii w porównaniu
- Emisje
Ćwiczenia praktyczne

Wykładowcy:
- Pani inż. Ingrid Krumnow, architekt i doradca ds. Energii, Hamburg
- Pani inż. Maritta Antoniazzi, architekt i doradca ds. Energii, Hamburg
Hanse-Parlament z prośbą o pilną odpowiedź
Irene Bastron Fax: + 49 40 82 24 47 22
Blankeneser Landstraße 7 E-Mail: ibastron@hanse-parlament.eu
D-22587 Hamburg Telefon: + 49 40 82 24 47 16Proszę odpowiednio zakreślić lub uzupełnić i odesłać
najpóźniej do 23.05.2011 na powyższy adres!


O Niniejszym zgłaszamy w sposób wiążący udział w szkoleniu „Budownictwo efektywne energetycznie i zastosowanie energii odnawialnych“:
a)……………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………

O Prosimy o dokonanie rezerwacji noclegu zgodnie z poniższą informacją
O 05.06./06.06.2011
O 06.6./07.06.2011
O 07.06./08.06.2011

Potrzebujemy …….(wpisać liczbę) pokoi jednoosobowych / dwuosobowych

O nie potrzebujemy noclegu


O Informacje dot. przyjazdu i odjazdu:
Przyjazd/przylot: w dniu…………………….. o godz.…………do......................
Odjazd/odlot: w dniu……………o godz.…………............z……………………..

Adres:
Nazwisko:……………………………………..
Firma/organizacja……………………….........
Ulica:………………………………………...... .
Kod pocztowy:…………………………………
Miasto:…………………………………............
Państwo:……………………………………….. Miejscowość ………………
Telefon:……………………….………………. . Data..……………………….
Fax:……………………….…………………… ………..………………………
E-Mail:…………………………………………. (Podpis)