środa, 4 maja 2011

Konkurs "Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej"Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w sztandarowym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej". Jest to doskonała forma promocji dla przedsiębiorców, którzy dbają o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników. Każdego roku w konkursie bierze udział kilkudziesięciu pracodawców z Opolszczyzny. Wyrażamy przekonanie, że stanie się tak również w tym roku – serdecznie zapraszamy!

W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy niezależnie od formy własności zakładu pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w ich firmach. Z uwagi na różnorodność zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

  • I kategoria -zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
  • II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
  • III kategoria - zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.

Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca zgłoszony przez: Okręgowego Inspektora Pracy, organizację pracodawców, związek zawodowy, organizację społeczną zajmującą się ochroną pracy, społecznego inspektora pracy lub pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Termin składania wniosków na szczeblu regionalnym (do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu) upływa z dniem 31 lipca 2011 r.

Zgłoszenie do konkursu obejmuje:

  • ankietę (załącznik nr 1),
  • prezentację zakładu pracy (załącznik nr 2),
  • pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych i karno-wykroczeniowych zakończonych lub będących w toku (załącznik nr 3).

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu OIP w Opolu: 077 47 00 907.

Okręgowy Inspektor Pracy najlepszym pracodawcom na szczeblu regionalnym przyznaje honorowe nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych. Główny Inspektor Pracy przyznaje najlepszym pracodawcom Statuetki, jako nagrody honorowe oraz wpisuje ich na „Złotą Listę Przedsiębiorców”. Wyróżnieni pracodawcy otrzymują dyplomy.