środa, 27 lipca 2011

Została wybrana firma która opracuje i zrealizuje telewizyjną kampanie promocyjno - informacyjną projektu „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Informujemy, że w dniu 25 lipca został rozstrzygnięty konkurs ofertowy na telewizyjną kampanię promocyjno – informacyjną projektu  „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”. Komisja po wnikliwej analizie 7 ofert wybrała firmę Biuro Reklamy TVN S.A.  mającą swoją siedzibę  na ulicy Wiertniczej 166 w Warszawie. Gratulujemy

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie ofert.

poniedziałek, 25 lipca 2011

OHP wznawiają refundację wynagrodzeń

Informujemy, że Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy polecił Wojewódzkim Komendantom OHP wznowienie zawierania umów z pracodawcami o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne.

Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały na ten cel dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


źródło: ZRP

piątek, 22 lipca 2011

Została wybrana firma która opracuje i zrealizuje radiową kampanie promocyjno - informacyjną projektu „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Informujemy, że w dniu 21 lipca został rozstrzygnięty konkurs ofertowy na radiową kampanie promocyjno – informacyjną projektu  „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”.
Komisja po wnikliwej analizie 6 ofert wybrała firmę Opera Media S.C mającą swoją siedzibę na Placu Wyzwolenia 1/10 w Katowicach. Gratulujemy

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie ofert.

wtorek, 19 lipca 2011

Kurs obsługi programu AutoCAD już w sierpniu

W drugiej połowie sierpnia rozpoczynamy intensywny kurs obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym. Kurs trwa 30 godzin i rozłożony jest na 5 dni. Zajęcia odbywają się w pięcioosobowych grupach. Cena kursu wynosi 550 zł brutto. Szczegóły dotyczące kursu podane zostaną już niebawem. Kurs odbywać się będzie w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Ilość miejsc ograniczona.

środa, 6 lipca 2011

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że wygrał konkurs na Organizatora programu promocji o charakterze ogólnym w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 – z zakresu udziału i organizacji w Międzynarodowych Targach Atigiano In Fiera, Mediolan/ Włochy, 3 - 11 grudnia 2011 r.


W ramach działań promocyjnych Ministerstwo Gospodarki udziela pomocy finansowej na udział w wyżej wymienionym wydarzeniu do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie przekraczających kwoty do 25 tys zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. Pomoc udzielana jest na zasadzie refundacji po zakończeniu targów w Mediolanie tzw. końcowy wniosek o płatność.

Beneficjent zobowiązany jest więc pokryć w całości wydatki niekwalifikowane konieczne do realizacji Projektu oraz co najmniej 50% wydatków kwalifikowanych Projektu z wkładu własnego. I dopiero po zakończeniu Targów nastąpi refundacja dla przedsiębiorcy do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, po złożeniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie.

Szacowany przez ZRP koszt udziału jednego przedsiębiorcy wynosi 36 283,50 zł. Jest to oczywiście prognoza i koszt może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb promocyjnych przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jednak może mieć zrefundowane do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. (max 25.000 zł).

W linku przesyłamy rozporządzenie dotyczące podstawy prawnej udzielania wsparcia przedsiębiorcom biorącym udział w programach promocji:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892) http://www.mg.gov.pl/files/upload/10732/Rozporzadzenie_Ministra_Gospodarki_z%20dnia_15_lipca_2010.pdf

Po otrzymaniu zgłoszenia Związek Rzemiosła Polskiego pomaga przedsiębiorcy w wypełnianiu Wniosku o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym. Wybrany przedsiębiorca aby otrzymać dofinansowanie musi otrzymać zgodę Ministerstwa Gospodarki. Wszelkie informacje na stronie www.mg.gov.pl.
Przesyłamy również link dot Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka http://www.mg.gov.pl/files/upload/10302/RPK%20ogólne%2010.05%20na%20stronę.pdf, który może pomóc Państwu w podjęciu decyzji.Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą promować, sprzedawać, eksportować, nawiązywać kontakty handlowe do udziału w tak prestiżowym wydarzeniu jakim są Międzynarodowe Targii Artigiano in Fiera/Mediolan/Włochy, 3-11 grudnia 2011 r. To już 16 edycja tych targów przedstawiających rzemiosło. W 2010 r swoje produkty i usługi wystawiło 2900 osób reprezentujących 109 krajów z pięciu kontynentów na 150,000 tys m². W sumie targi odwiedziło ponad 3 miliony odwiedzających.Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 22 lipca 2011 r na adres opechowska@zrp.pl, lub plonka@zrp.pl. W zgłoszeniu należy podać Imię i Nazwisko, Nazwę i Adres firmy, Tel kontaktowy, rodzaj produktów które będą przedmiotem targów oraz gotowość przedsiębiorcy do pokrycia na początku całości wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Izabeli Opęchowskiej i Pani Marty Płonki, Zespół Dialogu Społecznego (22) 50 44 249, lub 50 44 317.

wtorek, 5 lipca 2011

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego Na Jasna Górę - juz za nami

Dnia 26 czerwca 2011 roku odbyła się XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego Na Jasna Górę. Jubileuszową pielgrzymkę zorganizowała Izba Rzemieślnicza w Opolu z pomocą Duszpasterza Rzemiosła Opolskiego ks. Huberta Chudoby. Hasłem przewodnim pielgrzymki było: „Maryjo – Rzemieślnicy w komunii z Bogiem”. Pielgrzymka jak co roku zgromadziła rzemieślników z całego kraju, którzy dodali cześć Matce Boskiej na Jasnej Górze.
Obchody jubileuszowej pielgrzymki rozpoczął procesyjny przemarsz Starszyzny Cechowej, Pocztów Sztandarowych oraz Barci Rzemieślniczej z Placu Katedralnego Alejami Najświętszej Maryi Panny na Plac Pielgrzyma pod Jasna Górą.
Po uroczystym przemarszu rozpoczęła się Msza Św. Pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej prof. dr hab. Jana Kopca, Duszpasterza Rzemiosła Polskiego ks. Krzysztofa Rusieckiego, Duszpasterza Rzemiosła Opolskiego ks. Huberta Chudoby oraz księży pomocniczych.
Podczas Mszy Świętej odczytany został, przez Wiceprezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Pana Mieczysława Nastaja „Akt Zawierzenia”, zgodnie z którym Rzemiosło Polskie oddało się w opiekę Matki Boskiej.
Podczas Mszy Św. poświęcony został również Ryngraf – dar Izby Rzemieślniczej z Opola oraz sztandar Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku.
Na zakończenie Mszy Św. głos zabrał Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik, który wyraził zadowolenie i podziękował przybyłym pielgrzymom za tak liczny i ofiarny udział w pielgrzymce.
Po zakończonych uroczystościach Starszyzna Cechowa, Poczty Sztandarowe oraz Rzemieślnicy udali się przed Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej aby złożyć swoje podziękowania i prośby o dalszą opiekę.

Prezes oraz Dyrekcja Izby Rzemieślniczej w Opolu składają podziękowania płk dr Janowi Golonce, Ojcom Paulinom za możliwość oraz pomoc przy organizacji XXX jubileuszowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, Księdzu Biskupowi Janowi Kopcowi, ks. Krzysztofowi Rusieckiemu, ks. Hubertowi Chudobie oraz księżom pomocniczym za koncelebrowanie Mszy Św. w intencji rzemiosła, Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego za wygłoszone przemówienie, rzemieślnikom z terenu Opolszczyzny oraz pracownikom Izby Rzemieślniczej za zaangażowanie w przygotowanie pielgrzymki oraz wszystkim przybyłym pielgrzymom.