piątek, 22 lipca 2011

Została wybrana firma która opracuje i zrealizuje radiową kampanie promocyjno - informacyjną projektu „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Informujemy, że w dniu 21 lipca został rozstrzygnięty konkurs ofertowy na radiową kampanie promocyjno – informacyjną projektu  „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”.
Komisja po wnikliwej analizie 6 ofert wybrała firmę Opera Media S.C mającą swoją siedzibę na Placu Wyzwolenia 1/10 w Katowicach. Gratulujemy

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie ofert.