środa, 27 lipca 2011

Została wybrana firma która opracuje i zrealizuje telewizyjną kampanie promocyjno - informacyjną projektu „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”

Informujemy, że w dniu 25 lipca został rozstrzygnięty konkurs ofertowy na telewizyjną kampanię promocyjno – informacyjną projektu  „Flexicurity - w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”. Komisja po wnikliwej analizie 7 ofert wybrała firmę Biuro Reklamy TVN S.A.  mającą swoją siedzibę  na ulicy Wiertniczej 166 w Warszawie. Gratulujemy

Wszystkim oferentom dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie ofert.