piątek, 26 sierpnia 2011

Ruszył nabór wniosków w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2011/2012.

Nabór wniosków na wyjazdy indywidualne w roku 2011/2012 dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2012 rozpoczęty.
Wizyty studyjne adresowane są do kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Najbliższy termin składania wniosków to 14 października 2011. 
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych do składania wniosków na wyjazdy indywidualne w ramach programu Wizyty Studyjne na rok 2011/2012.
Termin składania wniosków:
  • do 14 października 2011
Nabór wniosków w ramach II rundy został rozpoczęty. Runda ta dotyczy wizyt studyjnych, które odbędą się w okresie od marca do czerwca 2012 roku.
Wizyty studyjne adresowane są do kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Celem programu jest:
  • umożliwienie przedstawicielom władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, sektorowym oraz krajowym lepszego zapoznania się z aspektami edukacji i doskonalenia zawodowego oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych krajów;
  • wspieranie wymiany informacji, doświadczeń i idei pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w programie (zarówno uczestnikami jak i instytucjami goszczącymi);
  • usprawnienie przepływu informacji o polityce edukacyjnej między krajami europejskimi, do których skierowany jest program oraz objętymi programem Wizyty Studyjne.
Udział w wizycie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego dofinansowania. Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Warunki udziału, formularze wniosków oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu Wizyty Studyjne: www.sv.org.pl
Pytania prosimy kierować na adres: sv@frse.org.pl

źródło:   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji