piątek, 12 sierpnia 2011

Zaktualizowany wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.


Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – przekazał do zastosowania zaktualizowany wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych. Zmiany wprowadzono jedynie w części dotyczącej podstawy prawnej zawierania umowy. Z godnie z uzyskanymi informacjami aktualizacja została już uwzględniona w programach „Mistrz” i „Merlin”. Dla organizacji rzemiosła i poszczególnych rzemieślników, którzy nie posługujących się takim oprogramowaniem w załączeniu wersja aktywna umowy (Word) – z możliwością samodzielnego wypełnienia.
Załączony wzór został uzgodniony z Główną Inspekcją Pracy i jest jedynym obowiązującym drukiem dla zakładów rzemieślniczych, a pracodawcy, którzy samowolnie rozszerzają zakres umowy mogą być narażeni na odmowę przyjęcia wniosku przez OHP i inne konsekwencje organów kontrolnych.
Jednocześnie informujemy, że umowy już podpisane nie wymagają wymiany.źródło: Związek Rzemiosła Polskiego