piątek, 16 września 2011

Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Pod koniec września rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". O przyznanie pomocy mogaą  starać się rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy, którzy chcą prowadzić działalność niezwiązaną z rolnictwem. 
Nabór w ramach tego działania podzielony jest na dwa etapy:
  •  od 27 września do 14 października 2011 roku  będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80%.  
  • od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.
W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.
Ważne jest, że w tym naborze rolnik może złożyć tylko jeden wniosek, czyli musi się zdecydować, na jaką działalność chce otrzymać wsparcie.
Pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS (minimum 12 miesięcy), którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza.
Beneficjenci pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  nie muszą być to osoby, jak dotychczas,  które brały dopłaty bezpośrednie. Teraz takie wsparcie będzie mógł otrzymać także np. młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, a także współmałżonek rolnika czy domownik, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe. Inną bardzo ważną zmianą ułatwiającą ubieganie się o pomoc jest to, że wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczalne. 
 Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.html 
źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa