środa, 23 listopada 2011

Bezpłatne seminarium informacyjne "Inicjatywy Klastrowe w obszarze Biobudownictwa", Opole 29 listopad 2011r.

Punkt Konsultacyjny Lokalny Krajowego Sytemu Usług prowadzony przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu serdecznie zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym na temat " inicjatywy klastrowe w obszarze biobudownictwa". Seminarium odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55,  I piętro, sala im. E. kantora. Początek semianrium godzina 10.00.
Celem  seminarium  jest  omówienie aktualnych uwarunkowań prawnych Europejskich i Krajowych  odnośnie biobudownictwa oraz budowania partnerstwa, wskazanie źródeł    finansowania    inicjatyw    klastrowych    ze   szczególnym uwzględnieniem trwającego naboru PO-IG 5.1.
Program seminarium:
10.00 – 10. 15 Powitanie
10.15  –  11.00   Przedstawienie  problematyki budowania partnerstwa w
aspekcie bieżących uwarunkowań prawnych.
11.00   –  12.00  Warunki  prawne  i  rynkowe  funkcjonowania  Klastra Biobudownictwa - przykłady dobrych praktyk.
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 13.15 Omówienie możliwości wsparcia inicjatyw klastrowych.
13.15  – 13.30  Oferta  Punktów  Konsultacyjnych  KSU w przykładach - Michał Gmitrasiuk "Retro-Studio" - zadowolony klient PK.
13.30 – 14.00 Dyskusja, zakończenie spotkania