czwartek, 3 listopada 2011

Już w najbliższy poniedziałek spotkanie informacyjne w Głubczycach


Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat dialogu społecznego serdecznie zapraszamy na kolejne z 11 spotkań informacyjnych w regionie zorganizowane w ramach projektu "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny". Spotkanie odbędzie się w dniu 07 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 11

Prelegent: Rafał Nowowiejski – pełnomocnik Wojewody ds. Dialogu Społecznego


W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z rolą instytucji dialogu społecznego w Polsce, metodami łagodzenia i rozwiązywania konfliktów społecznych jak też dobrymi praktykami w tym zakresie.

Każdy z uczestników spotkania otrzyma materiały informacyjne oraz promujące realizowany projekt.

Szczegółowych informacji na temat spotkań oraz szkoleń udzielamy w Biurze Projektu mieszczącym się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, II piętro, pok. nr 7, tel. (77) 453 79 71 w. 24, e-mail: info@opolskidialog.pl

Program spotkania w dostępny jest TUTAJ