środa, 16 listopada 2011

Związek Rzemiosła Polskiego nawiązał współpracę z Europejskim Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EU SME Centre)

Związek Rzemiosła Polskiego nawiązał współpracę z Europejskim Centrum Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (EU SME Centre). Centrum, które działa w Pekinie od listopada
2010 roku, jest finansowane przez Unię Europejską a jego zadaniem jest nieodpłatna pomoc
europejskim małym i średnim firmom, zainteresowanym eksportem na rynek chiński lub
inwestowaniem na tym rynku.
EU SME Centre dysponuje zespołem ekspertów i doradców, którzy dostarczają
europejskim przedsiębiorcom praktycznych informacji i wskazówek, organizują szkolenia,
a także pomagają nawiązywać kontakty na rynku chińskim.
EU SME Centre działa również jako platforma ułatwiająca współpracę państw
członkowskich Unii Europejskiej i europejskich MŚP sektora publicznego i prywatnego
w kontekście działań biznesowych w Chinach.
Oferta Europejskiego Centrum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pekinie obejmuje
szereg bezpłatnych usług, m.in.:
- pomoc w rozwoju (dostarczanie informacji o rynku, porady w zakresie rozwoju firmy),
- porady prawne (wstępne konsultacje i praktyczne podręczniki),
- informacje nt. chińskich norm,
- wsparcie dot. zasobów ludzkich i szkoleń,
- dostęp do katalogu dostawców usług oraz informacyjnych baz danych,
- hot-desking, czyli bezpłatna, tymczasowa przestrzeń biurowa w EU SME Centre, dająca
europejskim przedsiębiorcom możliwość zbadania lokalnych możliwości biznesowych,
- wszelkie inne praktyczne usługi wsparcia dla europejskich MŚP, które planują eksport do
Chin lub inwestycje na tamtejszym rynku.
Związek Rzemiosła Polskiego – jako organizacja reprezentująca sektor MŚP – podjęła
współpracę z EU SME Centre i oferuje polskim przedsiębiorcom zainteresowanym eksportem
do Chin pomoc w kontaktach z EU SME Centre.
Podobną pomoc jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom chcącym eksportować
swoje wyroby na Tajwan. ZRP nawiązało bowiem kontakt z Biurem Gospodarczym
i Kulturalnym Tajpej w Polsce.