czwartek, 27 grudnia 2012

Informacja dla osób zainteresowanych projektem „Moja firma-mój sukces 2!”

Ze względu na spore zainteresowanie projektem „Moja firma-mój sukces 2!” informujemy, że wszelkie zapytania odnośnie kwestii merytorycznych jak i formalnych związanych z przygotowaniem wniosku oraz składaniem dokumentów aplikacyjnych w ogłoszonym konkursie prosimy kierować mailowo poprzez formularz zapytań naszego Punktu Konsultacyjnego znajdujący się pod poniższym linkiem: http://punkt-konsultacyjny.pl/konsultacje.php

Informacje udzielane są niezwłocznie po wpłynięciu zapytania, po wcześniejszym uzupełnieniu przez osobę zainteresowaną danych w formularzu oraz opisaniu problemu czy też niejasności, które wystąpiły.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego skonsultowania swoich problemów i wątpliwości dotyczących przygotowania dokumentacji z pracownikami Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, II piętro, pok. 2.6 oraz 2.7.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu pod nr tel. 77 453 79 71 wew. 24 (p. Marzena Szymborska) lub wew. 31 (p. Barbara Kubańska)

Zapraszamy.

czwartek, 20 grudnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012r. (piątek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul.Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 20 grudnia 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 18 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”” zapytania ofertowego nr 7/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”” został rozstrzygnięty. W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1. Panu Marcinowi Kucia 
2. Pani Marzenie Szymborskiej 
3. Panu Krzysztofowi Baran 
4. Panu Tadeuszowi Ruksza 
5. Pani Barbarze Zabiega-Wikowskiej 
6. Panu Wojciechowi Rurynkiewiczowi 

Gratulujemy! Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Bezpłatny kurs z mediacji i negocjacji

Szanowni Państwo,

Firma szkoleniowo-doradczo-mediacyjna "Bliżej" zaprasza wszystkich przedsiębiorców lub pracowników na bezpłatny kurs /szkolenie specjalistyczne w ramach POKL

Mediacje gospodarcze z elementami negocjacji - 92 godziny szkoleniowe,który odbędzie się w Opolu na przełomie stycznia i lutego 2013 roku.

Załączniki:
mediacje gospodarcze i elementami negocjacji program 2013
Kurs Mediacje gospodarcze i negocjacje

Bezpłatne szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego na rynku opolskim

NASZE SZKOLENIA – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ, SKORZYSTAJ Z UDZIAŁU W PROJEKCIE „NAJLEPSI w HR”

Doskonale wiemy, że rynek pracy wymaga od działów HR i Agencji Pracy nieustającego podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy. Dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu, które jest korzyścią dla UCZESTNIKÓW oraz organizacji, w których są zatrudnieni.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi i doradztwa personalnego na rynku opolskim. Projekt jest w całości sfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, dlatego wszystkie szkolenia i coaching są dla uczestników całkowicie
BEZPŁATNE.

Załączniki:
Oferta szkoleń kapitał ludzki_Najlepsi w HR
Najlepsi w HR-  prezentacja

piątek, 14 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, w ramach zapytania ofertowego nr 5/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.    Illustro Szkolenia Doradztwo, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, w ramach zapytania ofertowego nr 4/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.    W przypadku przeprowadzenia doradztwa zawodowego z Kandydatami:
1.1.        Pan Tadeusz Ruksza, ul. Dąbrowszczaków 12/401, 45-288 Opole.
1.2.        „ECEO” Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu Sp. z.o.o., ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.


2.    W przypadku przeprowadzenia doradztwa psychologicznego z Kandydatami:
2.1.        Mindspace Centrum Psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Wykonawca zadania pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”, w ramach zapytania ofertowego nr 6/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej”, w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone:
1.      Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu, ul. Szpitalna 17A, 45-010 Opole.
2.      Mindspace Consulting Katarzyna Blaumann, ul. Ogrodowa 67, 48-319 Chróścina.
3.      Marcin Kucia, ul. Tęczowa 17/14, 45-759 Opole.
4.      Tomasz Kała, ul. Kamienna 1A, 46-024 Kolanowice.


Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Wykonawca zadania pn. „Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, w ramach zapytania ofertowego nr 8/6.2/11/2012 z dnia 08.11.2012 r., został wybrany.

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
1.         Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole.

Gratulujemy!

Wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

środa, 12 grudnia 2012

Spotkanie informacyjne - Leonardo da Vinci i BCB - 17.12.2012

Branżowe Centrum Biznesu działające przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu zapraszam wszystkich zainteresowanych programami Leonardo da Vinci na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 grudnia 2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu w godzinach 08:45 - 12:30.Program seminarium:

08:45 - 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 09:05 Powitanie uczestników
09:05 - 10:15 Prezentacja Programów Leonardo da Vinci
10:15 - 11:15 Prezentacja Wizyt Studyjnych
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa11:30 - 12:00 Dyskusja
12:00 - 12:05 Zakończenie seminarium
12:05 - 12:30 Obiad

Serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: info@izbarzem.opole.pl.

wtorek, 11 grudnia 2012

Nabór Kandydatów do projektu "Moja firma - mój sukces2!"

Izba Rzemieślnicza w Opolu ogłasza nabór Kandydatów na uczestników projektu „Moja firma – mój sukces2!”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.
Rekrutacja trwa od 28.12.2012 r. do 03.01.2013 r.

Regulamin rekrutacji wraz z Formularz rekrutacyjnym dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.pomyslnafirme.opole.pl.
 
Uwaga!!! Przed przystąpieniem do wypełniania Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają Formularz rekrutacyjny w niżej wskazanych punktach docelowych, zależnych od miejsca zamieszkania Kandydata:

a) Powiat brzeski: 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców, ul. Robotnicza 3, 49-300 Brzeg; 
tel. 77 4163006

b) Powiat głubczycki: 
Cech Rzemiosł Różnych, ul. Kochanowskiego 11, 48-100 Głubczyce; tel. 77 4852805

c) Powiat namysłowski: 
Cech Rzemiosł Różnych, ul. 3-Maja 6, 46-100 Namysłów; tel. 77 4101391

d) Powiat nyski: 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Armii Krajowej 26, 48-300 Nysa; tel. 77 4333603

e) Powiat prudnicki: 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, ul. Łukowa 1, 48-200 Prudnik; tel. 77 4363926

Wykonawca zadania pn. „Produkcja i emisja audycji radiowych, komunikatów prasowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” zapytania ofertowego z dnia 21.11.2012 r. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „Produkcja i emisja audycji radiowych, komunikatów prasowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” w ramach projektu Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy dotyczącego Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty. 

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Agencja Reklamowa „Leader” 
Marek Brodowski
ul. Dwernickiego 4  
45-049 Opole
 
Gratulujemy!
Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Już w najbliższą środę spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu” - 12.12.2012r.

Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu”, które odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Udział w spotkaniu będzie doskonałą szansą na poznanie ogólnych zasad obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jak też zapoznanie się z możliwościami jakie przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy stwarzają środki Funduszu Pracy oraz trwający nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Program spotkania dostępny TUTAJ

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl

piątek, 7 grudnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 5 grudnia 2012

Wykonawca zadania pn. ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej” zapytania ofertowego nr 4/6.2/11/2012 z dnia 13.11.2012 r. pn. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej” w ramach projektu projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., został rozstrzygnięty. 

W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Lupus Film”
Aleksandra Czerkawska
ul. Przedmieścia 15
45 – 682 Opole

Gratulujemy!
Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 04 grudnia 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje biznesplanów

Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o dotację w projekcie "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości2" do bezpłatnych konsultacji swoich pomysłów na biznes.
30 listopada br. ruszył trwający do 12 grudnia br. nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wys. max 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości.
Osoby chętne skonsultowaniem swojego pomysłu na działalność zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w  tym zakresie świadczonych przez konsultantów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w budynku Izby Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, II piętro, pok. 2.6 oraz 2.7) w godz. 8-14.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu” - 12.12.2012r.

Punkt Konsultacyjny KSU zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne „Obrót towarowy z krajami trzecimi szansą na rozwój opolskiego biznesu”, które odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w Izbie Rzemieślniczej w Opolu (ul. Katowicka 55, I p., Sala im. E. Kantora)

Udział w spotkaniu będzie doskonałą szansą na poznanie ogólnych zasad obrotu towarowego z krajami spoza Unii Europejskiej, poszerzenie wiedzy na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska jak też zapoznanie się z możliwościami jakie przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy stwarzają środki Funduszu Pracy.

Program spotkania:

08.45-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.20 Oferta sieci Punktów Konsultacyjnych KSU wspierających przedsiębiorców w regionie (Barbara Kubańska - Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU)

09.20-10.45 Ogólne zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi; Ogólne zasady organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi (Urząd Celny w Opolu)

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.30 Możliwości wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy: refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, możliwość współfinansowania części wynagrodzenia i składek ZUS, staże, szkolenia (Anna Ligaj-Pach - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu)

11.30-12.15 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska-(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu)

12.15-12.30 Sieć Lokalnych Punktów  Informacyjnych o Funduszach Europejskich szansą na wsparcie przedsiębiorców w województwie opolskim  (Andżelika Błaszczyk-Knop - Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich)

12.30-12.50 Szanse na dofinansowanie innowacyjnych działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie w ramach ogłoszonego naboru wniosków do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013 RPO WO „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (Marcin Kula - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki)

12.50 Dyskusja, możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji


Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o telefoniczne potwierdzenie swojego przybycia pod numerem telefonu 77 453 79 71 w. 24 lub 31 bądź mailowo: pkopole@izbarzem.opole.pl

Zapraszamy.

Przedsiębiorco, nie wiesz gdzie załatwić sprawę...?

W dzisiejszych realiach społeczno-gospodarczych ilość instytucji z którymi przedsiębiorca ma kontakt przyprawia o zawrót głowy - liczne urzędy, w których wywiązujemy się z obowiązków wobec państwa, punkty informacyjne o różnym zakresie informacji, instytucje szkoleniowe, doradcze pożyczkowe, poręczeniowe, udzielające dotacji… Otaczające nas informacje marketingowe - reklamy w radiu, prasie, na ulotkach, plakatach „przyjdź…”, „skorzystaj…”. Jak to wszystko ogarnąć? To pytanie zadaje sobie wielu mikro i małych przedsiębiorców.

„Prowadzę jednoosobową działalność. W związku z tym, że nie zatrudniam pracowników, swój główny wysiłek koncentruję na świadczeniu usług i możliwie najlepszym spełnieniu oczekiwań klientów – nie mam czasu na wyszukiwanie dostępnych na rynku możliwości w zakresie poprawy funkcjonowania mojej firmy” – stwierdza Pani Angelika Fila, przedsiębiorca z miejscowości Głogówek.

„Przeczytałem ogłoszenie w prasie o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu, gdy jednak udałem się do wskazanej instytucji okazało się, że ze szkolenia nie mogę skorzystać, gdyż nie ukończyłem 50 lat. Na pytanie, jakie instytucje oferują takie szkolenia informacji nie uzyskałem” – oznajmia Pan Grzegorz Stojanowski, przedsiębiorca z miejscowości Grodków.

Do takich osób jak Pani Angelika Fila i Pan Grzegorz Stojanowski swoją ofertę kieruje Sieć Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług świadcząca kompleksowe usługi dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

„Usługa informacyjna opieki nad klientem to jeden z elementów naszej oferty polegający na szczegółowej diagnozie potrzeb i oczekiwań klienta, wskazaniu instytucji, w której przedsiębiorca załatwi swoją sprawę, przedstawieniu jej szczegółowej oferty oraz skierowaniu pod wskazany adres, a w przypadku decyzji o skorzystaniu z zaproponowanej oferty, pomoc przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów, asysta przy podpisaniu umowy i monitoring dalszej współpracy ze wskazaną instytucją” – wyjaśnia Pan Arkadiusz Skowron, Konsultant Krajowego Systemu Usług z Punktu Konsultacyjnego KSU w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzonego przez AT GROUP SA.

Bezpłatna usługa informacyjna opieki nad klientem stanowi nowość w ofercie wsparcia przedsiębiorczości w skali kraju i stopniowo zyskuje coraz więcej zwolenników również na Opolszczyźnie.

„Szukałam pilnego wsparcia kapitałowego celem realizacji inwestycji niezbędnej do rozwoju mojej firmy. Po wizycie w kliku kolejnych instytucjach, trafiłam do Punktu Konsultacyjnego KSU, gdzie konsultant wskazał mi najbardziej atrakcyjną ofertę funduszu pożyczkowego, zaproponował poręczenie Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, pomógł przygotować niezbędne dokumenty. Pożyczkę otrzymałam już w przeciągu miesiąca od pierwszej wizyty w Punkcie Konsultacyjnym KSU” – stwierdza Pani Beata Dawid, przedsiębiorca z miejscowości Rzędów.

Usługa opieki nad klientem realizowana jest w oparciu o bieżącą ofertę regionalną PK KSU dla przedsiębiorców. „W ramach oferty regionalnej gromadzimy aktualne informacje na temat usługodawców z różnych obszarów wspierania przedsiębiorczości, w tym ze wskazaniem konkretnych osób do kontaktu w poszczególnych instytucjach. Wyciągamy wnioski ze współpracy z poszczególnymi usługodawcami i na tej podstawie jesteśmy w stanie dobrać ofertę najlepiej spełniającą oczekiwania klienta” – wyjaśnia Pani Barbara Kubańska Koordynator Regionalny Punktów KSU w Województwie Opolskim.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi prosimy o kontakt z Punktem Konsultacyjnym KSU w Opolu prowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu (ul.Katowicka 55, Tel. 77 453 64 31, e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl) lub Kędzierzynie-Koźlu prowadzonym przez AT GROUP (Budynek BGŻ – II piętro, ul. Piramowicza 16, Tel. 77 4821362, e-mail: pk.kedzierzyn@atgroupsa.pl).

czwartek, 29 listopada 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2012r. (piątek) oraz 03 grudnia 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

sobota, 24 listopada 2012

INFORMACJA O REKRUTACJI

INFORMACJA O REKRUTACJI

„Coach ICF – wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego"
to projekt finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym uczestnictwo w nim jest dofinansowane aż w 80%.

Do kogo adresowane są szkolenia:
- managerowie
- właściciele firm i przedsiębiorstw
- trenerzy
- osoby związane z kształtowaniem umiejętności i postaw innych
- osoby zajmujące się szkoleniami
- osoby z działu HR
- osoby zainteresowane rozwojem w kierunku coachingu

czwartek, 22 listopada 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Kluczborku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2012r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul.Mickiewicza14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00.

środa, 21 listopada 2012

Zapytanie ofertowe -„Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”

Zapytanie ofertowe -Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punkt Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy dotyczącego Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Produkcja i emisja audycji radiowych oraz produkcja wizytówek służbowych dla Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu”o kodach CPV 92211000-3 Usługi produkcji radiowej oraz 30199730-6 wizytówki.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym umieszczonym w załączniku.

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 20 listopada 2012

Wykonawca zadania pn. „Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu” zapytania ofertowego nr 2/6.2/11/2012 / 4/6.2/PN/2012 z dnia 05.11.2012 r. został wybrany

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. ”Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu” w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, został rozstrzygnięty. 
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
PRINT TERMINAL Sławomir Ożug
Ul. Ozimska 40/310
45-058 Opole

Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

Wykonawca zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej zapytania ofertowego nr 3/6.2/11/2012/ 5/6.2/PN/2012 z dnia 05.11.2012 r. - wybrany

Informujemy, że konkurs na ”Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej” w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, został rozstrzygnięty. 
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
PRO-SERWIS Marek Karcz
Ul. Krawiecka 11
45-024 Opole

Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.

piątek, 16 listopada 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul.Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00! Więcej o ofercie Punktów Konsultacyjnych KSU w regionie pod adresem: 

poniedziałek, 12 listopada 2012

Zapytanie oferte - Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalne

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, zwanym dalej Zamawiającym, projektu pn.: „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Produkcja i emisja filmu upowszechniającego, spotów oraz reportaży w telewizji regionalnej oraz organizacja, produkcja i emisja debaty w telewizji regionalnej”, kod CPV: 79341400-0 – Usługi prowadzenia kampanii reklamowych, 92220000-9 – Usługi telewizyjne, 92221000-6 – Usługi produkcji telewizyjnej.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym umieszczonym w załączniku.

Sprostowanie do zapytania: 5/6.2/11/2012

Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego nr 5/6.2/11/2012 przewidziane jest przeprowadzenie szkoleń dla 2 grup szkoleniowych, łącznie 192 godziny.

Sprostowanie do zapytania nr 6/6.2/11/2012

Maksymalna liczba godzin w ramach przeprowadzenia wsparcia doradczego w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy (konsultacje tematyczne,
jak i pomoc wynikającą z problemów zgłaszanych na bieżąco) wynosi 400 godzin.

Maksymalna liczba godzin w ramach pomocy doradczej po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej (np. efektywne wykorzystanie/rozliczanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, mentoring) wynosi 100 godzin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH, W RAMACH PROJEKTU: „PROFESJONALNI I SKUTECZNI”

Proponujemy Państwu bezpłatne szkolenia z zakresu:
1.       Stres i wypalenie zawodowe
2.       Skuteczna komunikacja interpersonalna
3.       Kreowanie wizerunku w biznesie
4.       Profesjonalna obsługa klienta
5.       Skuteczna autoprezentacja
6.       Budowanie zespołu i współpraca w grupie
7.       Trening asertywności
8.       Zarządzanie różnymi typami osobowości
9.       Profesjonalna obsługa sekretariatu
10.   Techniki profesjonalnej sprzedaży – skuteczny handlowiec

*Terminy szkoleń do ustalenia z uczestnikami.

sobota, 10 listopada 2012

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 3/6.2/11/2012 / 5/6.2/PN/2012

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego: Opcje wykańczania obejmujące dziurkowanie, zszywanie w wielu miejscach i zszywanie grzbietowe  - parametr opcjonalny.

Jednocześnie informujemy, że znajdujące się w odpowiednim wpisie zapytanie ofertowe uwzględnia powyższą zmianę.

czwartek, 8 listopada 2012

Zapytanie ofertowe - Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Nabór członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 73430000-5 Testy i ocena.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_komisje.pdf, zalacznik_1, zalacznik_2

Zapytania ofertowe - Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych Beneficjentów pomocy przez indywidualnego doradcę w ramach projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!””, kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_diagnoza_potrzeb.pdf

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz psychologicznego z Kandydatami na uczestników projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
85312320-8 – Usługi doradztwa.

Szczegóły w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa (...)

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.:Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy na podstawie zdiagnozowanego zakresu pomocy oraz przeprowadzenie doradztwa indywidualnego
po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
”, kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegóły w zapytaniu zapytanie_ofertowe_doradztwo.pdf

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Przeprowadzenie szkoleń dla 50 Beneficjentów pomocy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę zakresu pomocy”, kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe.

Szczegóły w zamówieniu zapytanie_szkolenia.pdf

poniedziałek, 5 listopada 2012

zapytanie ofertowe - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolne - dodatkowa informacja

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego: wszystkie urządzenia w ramach przedmiotu zamówienia powinny być nowe.

zapytanie ofertowe - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolne

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, zwanego dalej Zamawiającym, projektu pn. Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” oraz projektu pn. „Moja firma – mój sukces 2!”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, ciśnieniowego ekspresu do kawy oraz tablicy szkolnej”, kod CPV: 42962000-7, 39711310-5, 39162200-7.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapytania ofertowe - Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja firma – mój sukces 2!” oraz projektu pn. „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ”Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, emisja spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych związanych z rekrutacją uczestników do projektu, produkcja materiałów
promocyjno – informacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dot. projektu
”, kod CPV: 79341400-0, 39162200-7, 39162200-7.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 06 listopada 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 31 października 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 05 listopada 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

poniedziałek, 29 października 2012

II OPOLSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Pragę zaprosić Państwa do udziału w II Edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Opolu.

8-9 grudnia 2012, na Placu Katedralnym w Opolu zabłyśnie świąteczna choinka. Na placu wyląduje wielki namiot, który będzie miejscem świątecznych spotkań z kulturą i rzemiosłem.

Ręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe, oryginalne prezenty w postaci biżuterii i ceramiki artystycznej, rzeźby drewnianej, wyśmienite swojskie jadło, ciasta, nalewki, grzańce, miody, przetwory z owoców i warzyw, przeróżne chleby na zakwasie, ekologiczne kosmetyki, rękodzieła ludowe - to tylko niektóre z produktów, które pragnęlibyśmy zaproponować Opolanom podczas tego jarmarku w Opolu.

Pieniądze, które zostaną pozyskane podczas jarmarku zostaną przeznaczone na renowację Katedry Opolskiej.

Tegorocznej edycji imprezy towarzyszyć będzie szereg atrakcji i wydarzeń dodatkowych. Oprócz koncertów, warsztatów, pokazów rzemiosła i wystaw przygotowaliśmy dla Opolan kilka świątecznych niespodzianek. 

Mamy nadzieję, że i Państwa u nas nie zabraknie :)

Bardzo proszę mailowo przesłać swoją wstępną chęć udziału.

Bardzo proszę o szybki kontakt, bo liczba miejsc ograniczona.


Pozdrawiam,
Katarzyna Woźniak

Agencja Reklamowa LOYAL Spółka Jawna
ul.  Pomorska 3   45-321 Opole
Tel./Fax + 48 77 4564744, 4566020 Fax + 48 77 4530330
Skype: katarzyna LOYAL

Projekt „Czas na nas- praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu"

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli/ki oraz instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu branży piekarniczej, cukierniczej i gastronomicznej z terenu całej Polski do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt.: „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.”
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i IPZN, poprzez realizację programu doskonalenia zawodowego w wiodących i innowacyjnych przedsiębiorstwach w postaci praktyk. Dzięki nim:
 • wymienisz doświadczenia z najlepszymi,
 • poznasz innowacyjne rozwiązania w swojej branży,
 • prowadzone przez Ciebie zajęcia staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Praktyki są przewidziane na 10 dni roboczych w wymiarze 8 godz. dziennie. Mile widziani nauczyciele/ki powyżej 45 r.ż.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!!!!!!!!! W ramach praktyk zapewniamy: badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW, wyżywienie, odzież, zwrot kosztów dojazdu, noclegi.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.mirip.org.pl w zakładce PO KL 3.4.3 Branża spożywcza i gastronomiczna.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!!!

Dane kontaktowe:
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 w Warszawie
tel. (22) 838 32 17 (wew. 149)
fax. (22) 838 35 53
www.mirip.org.pl – zakładka- PO KL 3.4.3 branża spożywcza i gastronomiczna

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy INNOWACYJNE FIRMY WYKORZYSTUJĄCE NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I SPOŻYWCZEJ

Współpraca polegałaby na przyjęciu uczestników projektu „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu” – nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu na 10-dniowe praktyki w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz.
Korzyści :
 • promocja branży i firmy (m.in. na stronie www.mirip.org.pl),
 • wynagrodzenie dla opiekuna praktyk,
 • nawiązania współpracy w zakresie pozyskiwania uczniów na praktyki, a po ukończeniu szkoły pracowników,
 • realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej.
Zapewniamy:
 • zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia praktyk (artykuły spożywcze),
 • ubrania ochronne, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników projektu,
 • pokrywamy koszty badań lekarskich i ubezpieczeń NNW.


Więcej informacji:
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 w Warszawie
tel. (22) 838 32 17 (wew. 149, 115)
fax. (22) 838 35 53


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości pragnie zaprosić nauczycieli i nauczycielki oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu, którzy kształcą
w zawodach takich jak:
technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i blacharz samochodowy, do udziału w ogólnopolskim Projekcie „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji oraz aktualizacja wiedzy 255 nauczycieli\ek oraz instruktorów\ek praktycznej nauki zawodu w tym 218 mężczyzn i 37 kobiet kształcących w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy,
poprzez realizację programów doskonalenia zawodowego podczas praktyk w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Dzięki Projektowi będą Państwo mogli: zdobyć dodatkowe cenne doświadczenie i wiedzę z branży, wymienić doświadczenie zawodowe z najlepszymi w branży motoryzacyjnej oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu:  www.moto.mirip.org.pl
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy także do kontaktu pod adresem e-mail: motoryzacyjny@mirip.org.pl oraz pod numerem telefonu (22) 838 32 17 wew. 115 i 143 lub pod numerem faxu (22) 838 35 53.

Przedsiębiorco zapraszamy!!!

W związku z realizacją projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa, które wykorzystują najnowsze rozwiązania w branży motoryzacyjnej i zechcą przyjąć nauczycieli/ki praktycznej nauki zawodu i instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu na 10 dniowe praktyki w zawodach:
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
Korzyści dla przedsiębiorców:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dla Opiekuna praktyk,
 • Promocja branży i firmy,
 • Zaświadczenie dla przedsiębiorstwa o udziale w projekcie,
 • Realny wpływ na edukację przyszłej kadry pracowniczej,
 • Bezpłatny 10-dniowy udział wykwalifikowanego nauczyciela w pracy przedsiębiorstwa,
 • Pokrywamy koszty wymaganego ubezpieczenia, ubrań ochronnych  i badań lekarskich.
Więcej informacji:
Agnieszka Bieńkowska
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Tel. 22 838 32 17 wew. 143, fax: 22 838 35 53

piątek, 26 października 2012

Nabór Specjalistów do projektu „Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”

Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Partnerem z Niemiec, tj. Mittel- und Osteuropazentrum z terenu Nadrenii - Palatynatu, wspólnie realizują promocyjny projekt ponadnarodowy pod nazwą Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim.
Celem projektu jest zaadoptowanie dobrych praktyk realizowanych już z powodzeniem
na obszarze Niemiec na teren województwa opolskiego. Przedmiotowe inicjatywy
to rozwiązania dotyczące pośrednictwa w procesie kojarzenia i przejmowania firm
o ugruntowanej pozycji znajdującej się w fazie schyłkowej (m.in. ze względu na wiek przedsiębiorcy i brak kontynuatora) do nowo powstałych i powstających przedsiębiorstw
o pokrewnym profilu, a także kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach realizacji projektu niezbędne jest wyselekcjonowanie 25 specjalistów z opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu, którzy będą uczestniczyli w adaptacji dobrej praktyki
oraz prowadzili spotkania informacyjne.

Zadania specjalisty:
 1. Uczestnictwo w dwóch pięciodniowych wizytach studyjnych do Nadrenii – Palatynatu oraz dwudniowych warsztatach w Opolu (16 godzin), podczas których grupa specjalistów zapozna się z dobrymi praktykami.
 2. Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie od 2 do 4 spotkań informacyjnych w gminach/miastach powiatowych województwa opolskiego,
  podczas których specjaliści zapoznają uczestników (osoby pozostające bez zatrudnienia) z funkcjonującymi na terenie Niemiec inicjatywami wspierającymi zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i możliwości ich zaadoptowania na terenie województwa opolskiego.
Kto może zostać specjalistą?
Warunki koniecznie:
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w IOB,
 • prowadzenie szkoleń i/lub konsultacji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zagadnień związanych z zakładaniem działalności gospodarczej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • znajomość MS Office.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w charakterze specjalisty proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, życiorysu, oświadczenia o spełnieniu wymogów zawartych w ogłoszeniu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie OCRG lub pocztą na adres:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
45-716 Opole ul. Spychalskiego 1a
III piętro- sekretariat
z dopiskiem : „Centra Startowe – rekrutacja Specjalistów”

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05 listopada 2012r.

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów można znaleźć na stronie OCRG: www.ocrg.opolskie.pl na BIP/Ogłoszenia o Naborze.