wtorek, 24 stycznia 2012

Kurs - szkolenie z obsługi programu AutoCAD - luty 2012

W lutym rozpoczynamy intensywny kurs obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym. Kurs trwa 30 godzin i rozłożony jest na 5 dni. Zajęcia odbywają się w pięcioosobowych grupach. Cena kursu wynosi 600 zł brutto. Kurs odbywać się będzie w Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Szkolenie będzie miało miejsce w dniach 7, 9, 14, 16, 17 lutego w godzinach od 15:30 do 20:00 będzie odbywał się kurs obsługi programu AutoCAD. Szczegóły kursu znaleźć można tutaj.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl.

piątek, 20 stycznia 2012

Spotkania w ramach projektu flexicurity (..)


W miesiącu styczniu 2012 r. odbędą się cztery spotkania informacyjne w ramach projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego (20 stycznia), Zielonej Góry (21 stycznia), Olsztyna (23 stycznia), Bydgoszczy (24 stycznia).

Wszelkie pytania dotyczące zapisów prosimy kierować do biura projektu, pod telefonem 22 50 44 317 lub mailem biuro@flexicurity.pl.

środa, 18 stycznia 2012

Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia


Wszystkich przedsiębiorców przynależnych do Cechów Rzemiosł na terenie Opolszczyzny zapraszamy do udziału w 2-dniowych bezpłatnych szkoleniach z zakresu:
- Komunikacji, sztuki perswazji i wywierania wpływu, które odbędzie się w terminie 07-08 lutego w Turawie (Hotel Zacisze www.zaciszeturawa.pl)

- Tworzenia Partnerstw, które odbędzie się w terminie 28-29 lutego w Pałacu Pawłowice (http://www.palacpawlowice.pl)
- Psychologii biznesu, które odbędzie się w terminie 12-13 marca w Turawie (Hotel Zacisze)

Zgłoszenia należy kierować telefonicznie bądź e-mailowo do Biura Projektu: tel. 77 4537971 wew.24, info@opolskidialog.pl

środa, 4 stycznia 2012

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

17 stycznia br rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:

  • 25 godzin psychologii
  • 25 godzin pedagogiki
  • 20 godzin metodyki
  • 10 godzin praktyk metodycznych
  • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz soboty w godzinach od 8:00 do 13:45. Koszt kurs wraz z egzaminem wynosi 750 zł netto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Oświaty w celu zapisu na kurs pod telefonem 77 454 31 73 w. 22.

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Kurs obsługi programu AutoCAD - harmonogram na styczeń

W dniach 9, 10, 12, 19, 20 stycznia w godzinach od 15:30 do 20:00 będzie odbywał się kurs obsługi programu AutoCAD. Szczegóły kursu znaleźć można tutaj. Wszystkim osobom zapisanym przesłane zostaną szczegółowe informacje na temat kursu.

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie zapraszam do kontaktu: info@izbarzem.opole.pl

Pierwsze studia podyplomowe z zakresu CSR na Opolszczyźnie

W lutym 2012 r. ruszają pierwsze studia podyplomowe z zakresu CSR na Opolszczyźnie. Instytut socjologii Uniwersytetu Opolskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i oferuje wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dziedzina ta rozwija się bardzo dynamicznie, co dostrzega Unia Europejska tworząc Europejską Kampanię na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu. Studia podyplomowe na UO są więc przepustką do nowoczesnego i konkurencyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Szczegółowych informacji udziela: Kierownik studiów podyplomowych - dr hab. Robert Geisler: robert.geisler@uni.opole.pl , tel. 77 452 74 85
Wię
cej na: http://socjologia.uni.opole.pl/show.php?id=163&lang=pl