wtorek, 28 lutego 2012

Szkolenie na terenie Niemiec w okresie 22.04.2012-30.06.2012 na temat zarządzania, marketingu oraz ochrony środowiska.

Biuro Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Niemczech (BWG) dzięki kooperacji z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) oraz Niemieckim Towarzystwem ds. Międzynarodowej Współpracy (GIZ) proponuje  szkolenie na terenie Niemiec w okresie 22.04.2012-30.06.2012 na temat zarządzania, marketingu oraz ochrony środowiska.
Koszty pobytu stażystów pokrywa w pełni strona niemiecka (zakwaterowanie, koszty przejazdów, ubezpieczenie zdrowotne). Dodatkowo stażyści otrzymują stypendium na czas pobytu w Niemczech.

poniedziałek, 20 lutego 2012

Poszukiwany ankieter/anieterzy do współpracy w ramach projektu "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny"

W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje do współpracy ankietera/ankieterów, którzy podejmą się przeprowadzenia badania ankietowego na grupie 1200 respondentów.

1. Szczegółowa charakterystyka
Przedmiotem współpracy jest przeprowadzenie badania skuteczności kampanii medialnej ATL (prasa, radio, ulotki, plakaty, bannery internetowe) oraz kampanii BTL (spotkania informacyjne) poprzez wykonanie ankiety telefonicznej na grupie 1200 respondentów w ramach projektu „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ankiety jest pomiar osiągniętych rezultatów twardych i rezultatów miękkich projektu.

Badaniem zostanie objęta grupa pracodawców zrzeszonych w Cechach Rzemiosł na terenie Opolszczyzny oraz grupa przedsiębiorców sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. Opolskiego stanowiących grupę potencjalnych członków ww. organizacji.

Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną bazę teleadresową przedsiębiorstw zrzeszonych z terenu Opolszczyzny, przygotowany kwestionariusz ankiety oraz bazę danych w programie Excel.

2. Sposób i termin składania kandydatur
CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II piętro, pok. nr 7 lub nadsyłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 27.02.2012 r. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

3. Sposób uzyskania informacji dodatkowych
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II piętro, pokój nr 7, lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela – koordynator projektu - Marzena Szymborska lub specjalista ds. obsługi projektu – Michał Durkalec

4. Termin przeprowadzenia badania ankietowego:
Ankieta telefoniczna będzie realizowana w okresie: 01 marca 2012-30 kwietnia 2012.

5. Wymagania dla kandydatów
- wykształcenie min. średnie, - mile widziane doświadczenie w telemarketingu, - umiejętność planowania i zarządzania czasem pracy, - komunikatywność, - dyspozycyjność, - bardzo dobra znajomość programu Excel.

Oferujemy pracę na umowę o dzieło.

Z poważaniem,

Marzena Szymborska -koordynator projektu

wtorek, 14 lutego 2012

Zapraszamy na szkolenie z Tworzenia Partnerstw


Wszystkich zrzeszonych przedsiębiorców oraz osoby pełniące funkcje w Zarządach Cechów, Komisjach Rewizyjnych oraz Sądzie Cechowym serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu Tworzenia Partnerstw, które odbędzie się w terminie 28-29 lutego br. w Pałacu Pawłowice.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez znakomitego specjalistę z dziedziny clusteringu oraz cenionego trenera w zakresie doradztwa gospodarczego – Pana Bogdana Kępkę. W dobie drugiej fali kryzysu szkolenie ze wspomnianej tematyki może znacząco wzmocnić potencjał Cechów i wyznaczyć nowe kierunki działania. Szkolenie to będzie znakomitą okazją do spotkania się, dyskusji oraz zaczerpnięcia wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z tworzeniem inicjatyw klastrowych oraz partnerstw lokalnych.

Szkolenie jest zupełnie bezpłatne i kończy się certyfikatem oraz zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia wystawionym przez firmę ILLUSTRO.

Program szkolenia znajduje się TUTAJ

Więcej informacji i zapisy w Biurze Projektu pod nr tel. 77 453 79 71 wew. 31 bądź e-mailowo: info@opolskidialog.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu znajdującej się pod adresem:http://www.opolskidialog.pl/

czwartek, 9 lutego 2012

Doradztwo prawne

Izba Rzemieślnicza w Opolu, informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad Kancelarii Prawnej. Zainteresowanych rzemieślników, zrzeszonych w cechach, prosimy o kontakt mailowy info@izbarzem.opole.pl lub telefoniczny z Izbą.

Od piątku 6 października 2017 r. ( w każdy kolejny piątek tygodnia), w godzinach 14.00 do 17.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, udzielane będą bezpłatne porady prawne dla rzemieślników. 
Porad udzielał będzie Mecenas Andrzej Toll.
Nie trzeba się wcześniej zgłaszać ani zapisywać.  Osoby zainteresowane mogą przyjść w wyznaczonych godzinach do biura.

Budynek Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ul. Katowicka 55
II piętro, pokój 2.1
Wejście klatką schodową od strony Biedronki (wejście obok Restauracji Czardasz) lub wjazd windą (wejście do PFRONU)