wtorek, 28 lutego 2012

Szkolenie na terenie Niemiec w okresie 22.04.2012-30.06.2012 na temat zarządzania, marketingu oraz ochrony środowiska.

Biuro Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Niemczech (BWG) dzięki kooperacji z Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) oraz Niemieckim Towarzystwem ds. Międzynarodowej Współpracy (GIZ) proponuje  szkolenie na terenie Niemiec w okresie 22.04.2012-30.06.2012 na temat zarządzania, marketingu oraz ochrony środowiska.
Koszty pobytu stażystów pokrywa w pełni strona niemiecka (zakwaterowanie, koszty przejazdów, ubezpieczenie zdrowotne). Dodatkowo stażyści otrzymują stypendium na czas pobytu w Niemczech.
Wymagania:
- pełne wyższe wykształcenie
- minimum 2 lata stażu pracy
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
Szkolenie składa się z czterotygodniowych całodziennych kursów dotyczących m.in. organizacji pracy, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu oraz tematów eksportu jak i międzynarodowej współpracy gospodarczej. Po miesięcznych zajęciach teoretycznych uczestnicy szkolenia będą mieć okazję odbyć praktykę w interesujących ich przedsiębiorstwach, instytucjach lub urzędach Nadrenii-Palatynatu.
Termin zgłoszenia: 15.03.2012
Liczba dostępnych miejsc: 1-3 (liczba miejsc uzależniona jest od zainteresowania w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej)
zainteresowani proszeni są o kontakt z
Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego
we Frankfurcie-Hahn, Telefon: +49 (0) 6543 509 437, e-mail:  oppeln@moez-rlp.de
Niemieckie Towarzystwo ds. Międzynarodowej Współpracy (GIZ) zastrzega sobie prawo selekcji kandydatów i wyboru stażystów spośród przesłanych zgłoszeń.