środa, 13 lutego 2013

XIII Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych

Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy serdecznie zaprasza uczniów zawodów rzemieślniczych Zasadniczych Szkół Zawodowych do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach rzemieślniczych "Bezpieczny od startu", który odbędzie się 20 marca 2013 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 (sala Kantora).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy zgłaszać do dnia 11 marca 2013 roku telefonicznie pod numerem telefonu 77 454 31 73; 77 453 79 71 wew. 20 lub 22, faxem 77 454 31 73 w. 32 lub drogą mailową damian.ozorkiewicz@izbarzem.opole.pl.

W zgłoszeniu proszę podać:
- imię i nazwisko uczestnika konkursu
- data i miejsce urodzenia
- adres zamieszkania
- zawód (rzemieślniczy), w którym uczestnik konkursu się uczy oraz rok nauki
- imię i nazwisko mistrza oraz nazwę firmy, w której uczestnik konkursu uczy się zawodu
- nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu

Na 6 finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.