czwartek, 15 marca 2012

Bezpłatne szkolenia dla małych firm prowadzone przez inspektorów pracy we wszystkich powiatach województwa opolskiego.


Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w szkoleniach dla  małych firm  w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy  w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników.
Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.  
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych.
Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego.
Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie                               i dokumentowanie warunków pracy,
  • uwarunkowania  dot. wyposażenia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 907.

Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl

źródło: Państwo Inspekcja Pracy