czwartek, 15 marca 2012

W kwietniu rusza nabór na dotacje w ramach działania 1.3.2 RPO WO


Wszystkich przedsiębiorców informujemy, że w terminie 12-26 kwietnia Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie prowadzić nabór wniosków w ramach działania 1.3.2 "Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach"


Przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o dotację z tego działania zapraszamy do korzystania z usług Regionalnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu na ul. Katowickiej 55. Konsultanci Krajowego Systemu Usług dla MŚP świadczą bezpłatne usługi informacyjne oraz częściowo odpłatne usługi doradztwa związanego m.in. z aplikowaniem o środki unijne.

Informujemy, że w dniu 16 marca br. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej UMWO Ostrówek w Opolu ( I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem w V naborze do poddziałania 1.3.2 RPO WO 2007-2013.