piątek, 27 kwietnia 2012

„Akademia Letnia” - 16.07- 03.08.2012r. w Aachen

Akademia Rzemiosła „Gut Rosenberg” Aachen oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza rzemieślników na „Akademię Letnią”, która odbędzie się w dniach 16.07 – 03.08.2012 r. w Aachen.

Tematyka seminariów kształtuje się następująco:

·         Malarstwo akrylowe oraz techniki szpachlowania
·         Projektowanie – co to jest? Jak to zrobić?
·         Prezentacja produktów i usług
·         Podstawy Photoshop`a
·         Photoshop dla zaawansowanych
·         „Wolne malowanie” – projekt i przypadek
·         Rysowanie / malowanie ze światłem
·         Prace z drewnem

Opłata za uczestnictwo obniżona została z 250 Euro do 60 Euro – włączone w tym przekąski, napoje oraz obiad. 
Liczba miejsc ograniczona.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów : 
77 454 31 73 w. 31.

środa, 25 kwietnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się dnia 27 kwietnia 2012r. (piątek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

08 maja br rozpoczyna się kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.

Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:


  • 25 godzin psychologii
  • 25 godzin pedagogiki
  • 20 godzin metodyki
  • 10 godzin praktyk metodycznych
  • 6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki od godziny 15:30 oraz soboty w godzinach od 8:00 do 13:45. Koszt kurs wraz z egzaminem wynosi 750 zł netto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Oświaty w celu zapisu na kurs pod telefonem 77 454 31 73 w. 22.

środa, 18 kwietnia 2012

Szkolenie dla pracodawców „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”

W  najbliższy piątek, 20 kwietnia, o godz. 10.00, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu (pl. J. Piłsudskiego 11a), odbędzie się szkolenie dla pracodawców na temat przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp. Wspomniane szkolenie jest elementem programu prewencyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP” (szczegóły w załączniku). 
Udział w bezpłatnym szkoleniu, nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 
Szkolenia PIP - informacja promocyjna dla pracodawców

Łukasz Śmierciak
Rzecznik OIP w Opolu
0 77 47 00 907

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Kluczborku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul.Mickiewicza 14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Poszukiwany redaktor publikacji rezultatu końcowego projektu

W związku z realizacją projektu pod nazwą : „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje do współpracy redaktora, który zredaguje publikację rezultatu końcowego projektu.
1. Szczegółowa charakterystyka
Publikacja rezultatu końcowego pt. „Program na rzecz wzmocnienia oraz wzrostu zaangażowania OP działających w obszarze rzemiosła oraz MŚP w prace DS oraz jego rozwoju i promocji pozytywnego wizerunku w Województwie Opolskim” będzie obejmować wszystkie produkty wypracowane w ramach projektu, dobre praktyki oraz raporty, rekomendacje z badań ilościowych i ewaluacyjnych projektu. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje oraz opracowania i raporty niezbędne do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże także Wykonawcy niezbędne logotypy, które powinny widnieć na publikacji.
2. Sposób i termin składania kandydatur

CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II piętro, pok. nr 7 lub nadsyłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 30.04.2012 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
3. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 7, lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela – koordynator projektu - Marzena Szymborska lub specjalista ds. obsługi projektu – Michał Durkalec
4. Termin przygotowania raportu
Zamówienie będzie realizowane w okresie: 02 maja 2012-18 maja 2012.
5. Wymagania dla kandydatów
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne
- "Lekkie pióro" i sprawne posługiwanie się językiem polskim
- Doświadczenie dziennikarskie lub redakcyjne
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)
- Umiejętność analizy i syntezy danych
Dodatkowo:
1) dobra organizacja pracy własnej,
2) terminowość
3) rzetelność,
4) kreatywność

Z poważaniem,

Marzena Szymborska -koordynator projektu

Zapraszamy na ostatnie 4 spotkania informacyjne


Wszystkich przedsiębiorców z terenu Kluczborka, Namysłowa, Brzegu, Kędzierzyna-Koźla oraz okolic zapraszamy w miesiącu kwietniu na ostatnie już spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny"

Spotkania poprowadzi pełnomocnik Wojewody ds. Dialogu Społecznego - Pan Rafał Nowowiejski.

Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

18 kwietnia - Kluczbork, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Mickiewicza 18

24 kwietnia - Brzeg, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Robotnicza 3

26 kwietnia - Namysłów, Restauracja LIMBA, ul. Oławska 13

27 kwietnia - Kędzierzyn-Koźle, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG, Struktura Powiatowa w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Młyńska 2

Początek spotkań: godz. 16.00

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z rolą instytucji dialogu społecznego w Polsce, metodami łagodzenia i rozwiązywania konfliktów społecznych jak też dobrymi praktykami w tym zakresie. Połączenie spotkań

Każdy z uczestników spotkania otrzyma materiały informacyjne oraz promujące realizowany projekt. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji na temat spotkań udzielamy w Biurze Projektu mieszczącym się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, II piętro, tel. (77) 453 79 71 w. 31, e-mail: info@opolskidialog.pl

Konferencja dla pracodawców pn. „Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące przepisy i procedury”

Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Opolu organizują 
Konferencję dla pracodawców pn. „Zasady zatrudniania cudzoziemców na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące przepisy i procedury”.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2012 r. w godzinach od 10.00 do 
14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 
sala konferencyjna II p.
 
  W programie konferencji zaplanowano:
- EURES - pomoc w pozyskiwaniu i rekrutacji pracowników z krajów Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- Podejmowanie pracy przez Obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii,Federacji 
Rosyjskiej, Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury;
 - Zatrudnianie obywateli krajów UE/EOG – procedury związane z pobytem;
 - Procedury uzyskiwania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii 
Europejskiej;
 - Uprawnienia Straży Granicznej w ramach prowadzonych kontroli legalności 
zatrudnienia na terytorium RP;
 - Usługi powiatowego urzędu pracy oferowane pracodawcom.
 
 Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowani przedsiębiorcy 
mogą zgłaszać chęć udziału do Powiatowego Urzędu Pracy pod nr tel.: 77 
44 22 928.

Sebastian Krajewski
Doradca EURES
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Eures Adviser
Regional Labour Office in Opole
Poland
tel. 0048 77 44 16 712
fax. 0048 77 44 17 177
 

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Ministerstwem Gospodarki i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (ENPP). Tylko do 18 maja 2012 r. można zgłaszać propozycje inicjatyw wspierających i promujących przedsiębiorczość.

Konkurs ENPP adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Aby wziąć w nim udział, należy przedstawić projekt przedsięwzięcia, które ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu w ostatnich 2 latach.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki do 18 maja 2012 r. Następnie jury na poziomie krajowym wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.
Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
·         Promowanie ducha przedsiębiorczości;
·         Inwestowanie w umiejętności;
·         Rozwój środowiska biznesowego;
·         Wspieranie internacjonalizacji biznesu;
·         Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2012 r. podczas uroczystej ceremonii. Jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie prezydencję Rady UE Cypr.
Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (ENPP, wcześniej: Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości – ENP) organizowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej od 2006 r. Nagradza on osiągnięcia instytucji publicznych w promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju małych przedsiębiorstw, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym. Co roku w każdym kraju zgłaszanych jest ponad 300 inicjatyw, które konkurują ze sobą na etapie krajowym. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:
·         Europe Direct- Opole: http://europe-direct.ocrg.opolskie.pl/?p=art&id=609


Ewelina Markowska
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Przedsiębiorczości
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
Tel. +48 77 403 36 49

piątek, 13 kwietnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul. Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

czwartek, 12 kwietnia 2012

Zapraszamy na ostatnie już szkolenie w ramach projektu dotyczącego Dialogu Społecznego

Wszystkie osoby ze struktur Cechów Rzemiosł Różnych w woj. Opolskim oraz przedsiębiorców zrzeszonych w ww. organizacjach serdecznie zapraszamy na ostatnie już w ramach projektu 5.5.2 szkolenie. Przedmiotem szkolenia będzie "Dialog Społeczny" - w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wszystkich zainteresowanych tematyką dialogu społecznego zapraszamy w terminie 19-20 kwietnia (czwartek-piątek) do Hotelu CARINA w Pokrzywnej. Szkolenie poprowadzi Pani Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewniamy pełne wyżywienie, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów dojazdu. Każdy uczestnik otrzyma też certyfikat.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu pod nr tel. 77 453 79 71 wew. 31

Program szkolenia znajduje się TUTAJ

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście niodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 10 kwietnia 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Krapkowicach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Krapkowic i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Krapkowicach (ul.Prudnicka 24). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 3 kwietnia 2012

„Green Ventures 2012” - 13.06-15.06.2012 w Poczdamie

W dniach 13.06-15.06.2012 w Poczdamie odbędzie się międzynarodowe spotkanie gospodarcze firm z branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii „Green Ventures 2012” połączone z giełdą kooperacyjną (możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm z 35 krajów).

 Przedsiębiorcy opolscy ponoszą jedynie koszty noclegów oraz opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 euro. Obsługa tłumaczy oraz koszty posiłków pokrywa organizator. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego udostępni Państwu busa i pokryje koszty przejazdu do Poczdamu (tylko dla pierwszych 6 zgłoszonych firm). 

 Bliższe informacje o Biurze Współpracy Gospodarczej oraz aktualności dostępne są pod adresem: www.opolskie.de

 dr Przemysław Łebzuch
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro Współpracy Gospodarczej
Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn

 
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 6543 509 437
Telefax:  +49 (0) 6543 509 439
 
Tel.kom.: +49 (0) 176 27277324
E-mail: oppeln@moez-rlp.de