poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki wraz z Ministerstwem Gospodarki i Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (ENPP). Tylko do 18 maja 2012 r. można zgłaszać propozycje inicjatyw wspierających i promujących przedsiębiorczość.

Konkurs ENPP adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Aby wziąć w nim udział, należy przedstawić projekt przedsięwzięcia, które ułatwiło rozwój biznesu oraz stymulowało gospodarkę regionu w ostatnich 2 latach.

Zgłoszenia są przyjmowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki do 18 maja 2012 r. Następnie jury na poziomie krajowym wybierze dwa najlepsze projekty, które zostaną nominowane przez Ministerstwo Gospodarki do etapu europejskiego.
Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:
·         Promowanie ducha przedsiębiorczości;
·         Inwestowanie w umiejętności;
·         Rozwój środowiska biznesowego;
·         Wspieranie internacjonalizacji biznesu;
·         Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2012 r. podczas uroczystej ceremonii. Jej współgospodarzem będzie sprawujący w tym czasie prezydencję Rady UE Cypr.
Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości (ENPP, wcześniej: Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości – ENP) organizowany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej od 2006 r. Nagradza on osiągnięcia instytucji publicznych w promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju małych przedsiębiorstw, zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym. Co roku w każdym kraju zgłaszanych jest ponad 300 inicjatyw, które konkurują ze sobą na etapie krajowym. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:
·         Europe Direct- Opole: http://europe-direct.ocrg.opolskie.pl/?p=art&id=609


Ewelina Markowska
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Przedsiębiorczości
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
Tel. +48 77 403 36 49