poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Poszukiwany redaktor publikacji rezultatu końcowego projektu

W związku z realizacją projektu pod nazwą : „Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje do współpracy redaktora, który zredaguje publikację rezultatu końcowego projektu.
1. Szczegółowa charakterystyka
Publikacja rezultatu końcowego pt. „Program na rzecz wzmocnienia oraz wzrostu zaangażowania OP działających w obszarze rzemiosła oraz MŚP w prace DS oraz jego rozwoju i promocji pozytywnego wizerunku w Województwie Opolskim” będzie obejmować wszystkie produkty wypracowane w ramach projektu, dobre praktyki oraz raporty, rekomendacje z badań ilościowych i ewaluacyjnych projektu. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje oraz opracowania i raporty niezbędne do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże także Wykonawcy niezbędne logotypy, które powinny widnieć na publikacji.
2. Sposób i termin składania kandydatur

CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II piętro, pok. nr 7 lub nadsyłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 30.04.2012 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
3. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, II p., pokój nr 7, lub telefonicznie 077 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela – koordynator projektu - Marzena Szymborska lub specjalista ds. obsługi projektu – Michał Durkalec
4. Termin przygotowania raportu
Zamówienie będzie realizowane w okresie: 02 maja 2012-18 maja 2012.
5. Wymagania dla kandydatów
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne
- "Lekkie pióro" i sprawne posługiwanie się językiem polskim
- Doświadczenie dziennikarskie lub redakcyjne
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)
- Umiejętność analizy i syntezy danych
Dodatkowo:
1) dobra organizacja pracy własnej,
2) terminowość
3) rzetelność,
4) kreatywność

Z poważaniem,

Marzena Szymborska -koordynator projektu