poniedziałek, 16 kwietnia 2012

Zapraszamy na ostatnie 4 spotkania informacyjne


Wszystkich przedsiębiorców z terenu Kluczborka, Namysłowa, Brzegu, Kędzierzyna-Koźla oraz okolic zapraszamy w miesiącu kwietniu na ostatnie już spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu "Program na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego w obszarze Rzemiosła i MŚP Opolszczyzny"

Spotkania poprowadzi pełnomocnik Wojewody ds. Dialogu Społecznego - Pan Rafał Nowowiejski.

Terminy spotkań przedstawiają się następująco:

18 kwietnia - Kluczbork, Cech Rzemiosł Różnych, ul. Mickiewicza 18

24 kwietnia - Brzeg, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Robotnicza 3

26 kwietnia - Namysłów, Restauracja LIMBA, ul. Oławska 13

27 kwietnia - Kędzierzyn-Koźle, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG, Struktura Powiatowa w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Młyńska 2

Początek spotkań: godz. 16.00

W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z rolą instytucji dialogu społecznego w Polsce, metodami łagodzenia i rozwiązywania konfliktów społecznych jak też dobrymi praktykami w tym zakresie. Połączenie spotkań

Każdy z uczestników spotkania otrzyma materiały informacyjne oraz promujące realizowany projekt. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji na temat spotkań udzielamy w Biurze Projektu mieszczącym się w Izbie Rzemieślniczej w Opolu przy ul. Katowickiej 55, II piętro, tel. (77) 453 79 71 w. 31, e-mail: info@opolskidialog.pl