środa, 30 maja 2012

Seminarium PARP/EEN z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” - 14 czerwca 2012 r. w Warszawie

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Aktualności w zakresie dyrektyw WEEE i RoHS. Obowiązki przedsiębiorców i zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP. 
Seminarium odbędzie się 14 czerwca 2012 r. (czwartek) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu, Warszawie, ul. Sienna 73 w godz. 10:30-14:30.
Uczestnictwo przedsiębiorców w seminarium jest bezpłatne.
Zgłoszenia w formie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych prosimy nadsyłać do dnia 12 czerwca 2012 r. br., e-mailem na adres: seminaria_een@parp.gov.pl  lub faksem (022 432 70 46).

 Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.
Kontakt: 
Aleksandra Wolska, 
Departament Promocji Gospodarczej, 
PARP, 
tel.: 0-22 432 82 99, 
e-mail: aleksandra_wolska@parp.gov.pl”.

Pliki do pobrania: