piątek, 29 czerwca 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 03 lipca  2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 02 lipca 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 26 czerwca 2012

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w branży budowlanej - 28.06.2012r. w OpoluIzba Rzemieślnicza w Opolu we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu organizuje w dniu 28.06.2012r. o godz. 10.00 w budynku Izby Rzemieślniczej, ul. Katowicka 55 (sala Kantora) spotkanie wprowadzające, gdzie przedstawione zostaną założenia do strategii działania oraz zaproponowane zostaną formy i metody, jakie stosowane będą na etapie realizacji programu zmierzającego do wypełnienia deklaracji, jaką państwa unijne podjęły w 2006 roku, zobowiązując się do obniżenia o 25% liczby wypadków przy pracy w okresie 2007 – 2012 r. 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną prezentacje:
- Strategia działań prewencyjnych w budownictwie
- Dobre praktyki
- Krajowy System Usług dla MŚP - wsparcie przedsiębiorczości w woj. opolskim 

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia
telefonicznie 77 454 31 73 w. 20 lub 22

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Komunikat Ochotniczych Hufców Pracy

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zwraca się z prośbą do  Cechów Rzemiosł,  współpracujących z nią w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, o terminowe składanie wniosków o dokonanie refundacji za uczniów już objętych umowami o refundację.
Działanie to wynika z potrzeby utrzymania systematycznego wpływu wniosków oraz ma na celu usprawnienie procesu realizacji refundacji.

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Nysie


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Nysy i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012r. (środa) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie (ul. Armii Krajowej 26). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 20 czerwca 2012

Dzień Konsultacyjny pn. " Pierwsza pomoc przy przygotowywaniu polsko-czeskiego projektu" - 5 lipca 2012r.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Opolu zaprasza na Dzień Konsultacyjny pn. "Pierwsza pomoc przy przygotowywaniu polsko-czeskiego projektu".
Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych składaniem wniosków projektowych w obecnie trwającym naborze projektów w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013.
Konsultacje będą miały miejsce 5 lipca br. w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w godzinach od 08:30 do 16.00:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Barlickiego 17, pokój 3
45-083 Opole
Konsultacji będą udzielać pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego: 
Przemysław Mazur oraz Justyna Siomka.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o przesłanie na adres e-mail: j.siomka@opolskie.pl do dnia 02.07.2012 informacji, której dziedziny wsparcia będzie dotyczyć spotkanie wraz z opisem obszaru tematycznego, w ramach którego zostanie złożony wniosek projektowy (do 1/2 strony formatu A4).

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania zostanie zorganizowany dodatkowy termin.

Pozdrawiam

Justyna Siomka
Regionalny Punkt Kontaktowy EWT
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, ul. Ks. Norberta Barlickiego 17
Tel.  77 44-04-044 wew. 109
Fax. 77 54-16-567
e-mail: j.siomka@opolskie.pl

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Kluczborku


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Kluczborka i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012r. (piątek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Kluczborku (ul. Mickiewicza 14). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 19 czerwca 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 21 czerwca  2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

piątek, 15 czerwca 2012

XVII Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w OpoluW dniu 14 czerwca 2012 roku odbył się XVII Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu. 

Na Zjeździe postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:
  •  Złotym Krzyżem Zasługi Pan Marek Scelina
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Bronisław Szczepanik
  • Brązowym Krzyżem Zasługi Pani Danuta Krówczyńska
Odznaczenia wręczył Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski.

Na Zjeździe zostały również wręczone odznaczenia przyznawane przez środowisko rzemieślnicze:
  • Najwyższym Honorowym odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą im. Jana Kilińskiego” uhonorowano Pana Krzysztofa Zawadzkiego.
  • Najwyższym odznaczeniem Izby Rzemieślniczej „Kordzikiem Izby Rzemieślniczej w Opolu” uhonorowano Pana Christopha Klose.
Odznaczenia wręczył Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch.

Zapraszamy do składania ofert o w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i przeprowadzenie kampanii internetowej projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ” Opracowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej poprzez prowadzenie Landing page, prowadzenia kampanii w Google AdWords oraz Email marketing projektu.”
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- stworzenie, hosting i prowadzenie Landing Page: max 8856,00 zł. brutto
- stworzenie, prowadzenie i optymalizacja kampanii Google AdWords: max 9840,00 zł. brutto
-stworzenie treści mailingu, kreacja graficzna, programowanie szablonu, wysyłka do bazy ok 600 nowo powstałych przedsiębiorców z województwa Opolskiego: max 9840,00 zł. brutto
Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym , jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą mailową. Zamówienie będzie realizowane w okresie czerwiec 2012 - grudzień 2013 według ustalonego harmonogramu działań projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31; kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec

Zapraszamy do składania ofert o w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej i lokalnej województwa opolskiego

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do przedłożenia oferty na Publikacja ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej i lokalnej, emisji audycji eksperckich w rozgłośniach regionalnych".
  Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- przygotowanie i publikacja 40 komunikatów prasowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym.
Publikacje będą zawierać znaki graficzne przekazane przez zamawiającego. Komunikaty prasowe – prasa regionalna – 8 ogłoszeń, komunikaty prasowe - prasa lokalna – 17 ogłoszeń,,artykuły eksperckie- prasa regionalna – 7 ogłoszeń, oraz artykuły eksperckie – prasa lokalna – 8 ogłoszeń, Maksymalna cena ogólna na komunikaty prasowe oraz artykuły sponsorowane 36.279,00 zł brutto.
- 6 pakietów audycji eksperckich w rozgłośniach regionalnych i ich produkcja (każdy pakiet to przynajmniej 10 emisji). Audycje powinny być emitowane od poniedziałku do piątku w różnych porach dnia, w godzinach: 6.00 - 18.00. Maksymalna cena 1 pakietu emisji to 2000,00 zł brutto.
Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym , jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą mailową. Zamówienie będzie realizowane w okresie czerwiec 2012 - grudzień 2013 według ustalonego harmonogramu działań projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31; kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do przedłożenia oferty na zaprojektowanie oraz produkcję ulotek, plakatów oraz kartonowych standów reklamowych promujących projekt
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie oraz produkcja ulotek, plakatów oraz kartonowych standów reklamowych”. Poprzez przedmiot zamówienia rozumie się w szczególności:
  1. projekt i produkcję ulotek dwustronnych B5, 25000 szt Obejmuje przygotowanie graficzne oraz produkcję ulotek dwustronnych (2 wizualizacji graficznych) w pełnym kolorze, druk dwustronny, papier kredowy, wymiary: szer. 14,8cm na wys. 21cm.
  1. projekt i produkcję plakatów A1, 500 szt.:Obejmuje przygotowanie graficzne oraz produkcję 2 rodzajów plakatów promujących projekt. Plakat w pełnym kolorze, papier kredowy w formacie A2 (wymiary 42cm x 59,4 cm)
  1. projekt i produkcję mobilnych form reklamy – “potykacze”Obejmuje wizualizację graficzną oraz produkcję 5 szt. mobilnych form reklamy - „potykacze” następujących parametrach technicznych: wymiary : 150 cm x 150 cm.
Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym , jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą mailową. Zamówienie będzie realizowane w okresie czerwiec 2012 - grudzień 2013 według ustalonego harmonogramu działań projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31; kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Łubnianach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Łubnian i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2012r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Łubnianach (ul. Opolska 104). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

wtorek, 12 czerwca 2012

Szkolenia florystyczne - Kwitnące Horyzonty

Kwitnące Horyzonty - Edukacja Florystyczna ogłasza nabór 2012-2013 

- do GRUPY FLORYSTYCZNEJ (do 09.2012)
Roczny kurs realizowany według autorskiego pomysłu opartego na wytycznych MEN. Ukończenie go pozwala na rozpoczęcie pracy w kwiaciarni w roli samodzielnego, wykwalifikowanego pracownika, będącego w stanie wykonać wszelkie rodzaje kompozycji florystycznych, będących podstawą sprzedaży. Egzamin branżowy i cechowy.


- do KLASY MISTRZOWSKIEJ (do10.2012)
Roczny kurs realizowany według autorskiego pomysłu opartego na wytycznych MEN. Zajęcia prowadzone przez polskich i zagranicznych wykładowców, posiadających duże doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. W czasie trwania kursu uczestnicy mają możliwość pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu florystyki, ale również nauczyć się wyrażać swoja indywidualność poprzez wykonywane prace. Egzamin branżowy i cechowy.


Kontakt
Opole, ul. Oświęcimska122
gsm: 505289456 i 
tel./fax: 77/4562570
e-mail: kwitnacehoryzonty@gmail.com, 

Możliwość wsparcia inwestycji turystycznych

Uprzejmie informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło
 nabór na wsparcie usług turystycznych i reakreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie w zakresie:
 -Budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjno-sportowe.
-Podniesienia standardu (budowa, przebudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom oraz zagospodarowania terenu wokół tych obiektów, wzmacniającego atrakcyjność obiektu.
-Dostosowania istniejącej infrastruktury obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin naboru od 18.06.2012r. do 02.07.2012r.

Konsultanci Regionalnej Sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w Województwie Opolskim udzielą wszelkich niezbędnych informacji, pomogą w przygotowaniu biznes planu oraz innych niezbędnych dokumentów.
Zapraszamy do korzystania z konsultacji.
Tel./Fax: 077 4537971 w. 24,31;
 077 4567436 w. 24,31;
 e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl

Więcej informacji na stronie
 www.opolskie.ksu.parp.gov.pl/?id=1&artid=920


Zapraszamy na dyżur konsultanta w Krapkowicach

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Krapkowic i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012r. (czwartek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Krapkowicach (ul.Prudnicka 24). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w branży budowlanej - 28.06.2012r. w Opolu


Izba Rzemieślnicza w Opolu we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu organizuje w dniu 28.06.2012r. o godz. 10.00 w budynku Izby Rzemieślniczej (sala Kantora) spotkanie wprowadzające, gdzie przedstawione zostaną założenia do strategii działania oraz zaproponowane zostaną formy i metody, jakie stosowane będą na etapie realizacji programu zmierzającego do wypełnienia deklaracji, jaką państwa unijne podjęły w 2006 roku, zobowiązując się do obniżenia o 25% liczby wypadków przy pracy w okresie 2007 – 2012 r. 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną prezentacje:
- Strategia działań prewencyjnych w budownictwie
- Dobre praktyki
- Krajowy System Usług dla MŚP - wsparcie przedsiębiorczości w woj. opolskim 

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25.06.2012r. 
telefonicznie 77 454 31 73 w. 20 lub 22
 

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Prudniku

Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Prudnika i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012r. (wtorek) w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku (ul. Łukowa 1). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

środa, 6 czerwca 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Głubczycach


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Głubczyc i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012r. (poniedziałek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach (ul. Kochanowskiego 11). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!

Bezpłatne szkolenia BHP - ZUS

 
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu organizuje bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  
16-godzinne, uprawniające do samodzielnego wstępnego przeszkolenia z zakresu bhp nowo przyjmowanych pracowników na stanowisku pracy.

Działalność szkoleniowa i edukacyjna skierowana jest do pracodawców z terenu województwa opolskiego, rejestrujących działalność gospodarczą w następujących sektorach gospodarki: budownictwo, ochrona zdrowia, transport i przemysł przetwórczy.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie:
30.06 – 1.07.2012r. - ogólne
w siedzibie firmy SEKA S.A. w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, II piętro, 
w godzinach od 9.00 – 15.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu,
Opole, ul. Wrocławska 24, pok. 104 (budynek A),
tel/fax 77 45 11 438, kom. 502 007 497
WieczorekAg@zus.pl, KubatE@zus.pl
oraz
SEKA S.A.
Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7, II piętro,
tel/fax 77 456 52 67, magdalena.nowak@seka.pl

Pliki do pobrania:

piątek, 1 czerwca 2012

Zapraszamy na dyżur konsultanta w Grodkowie


Wszystkich przedsiębiorców oraz osoby rozważające prowadzenie działalności gospodarczej z terenu Grodkowa i okolic zapraszamy na dyżur naszego konsultanta, który odbędzie się w dniu 05 czerwca  2012r. (wtorek) w Cechu Rzemiosł Różnych w Grodkowie (ul.Elsnera 8). Porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy są oczywiście nieodpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach 10:00-14:00!