poniedziałek, 25 czerwca 2012

Komunikat Ochotniczych Hufców Pracy

Opolska Wojewódzka Komenda OHP zwraca się z prośbą do  Cechów Rzemiosł,  współpracujących z nią w zakresie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, o terminowe składanie wniosków o dokonanie refundacji za uczniów już objętych umowami o refundację.
Działanie to wynika z potrzeby utrzymania systematycznego wpływu wniosków oraz ma na celu usprawnienie procesu realizacji refundacji.