wtorek, 12 czerwca 2012

Możliwość wsparcia inwestycji turystycznych

Uprzejmie informujemy, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło
 nabór na wsparcie usług turystycznych i reakreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie w zakresie:
 -Budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjno-sportowe.
-Podniesienia standardu (budowa, przebudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom oraz zagospodarowania terenu wokół tych obiektów, wzmacniającego atrakcyjność obiektu.
-Dostosowania istniejącej infrastruktury obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin naboru od 18.06.2012r. do 02.07.2012r.

Konsultanci Regionalnej Sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w Województwie Opolskim udzielą wszelkich niezbędnych informacji, pomogą w przygotowaniu biznes planu oraz innych niezbędnych dokumentów.
Zapraszamy do korzystania z konsultacji.
Tel./Fax: 077 4537971 w. 24,31;
 077 4567436 w. 24,31;
 e-mail: pkopole@izbarzem.opole.pl

Więcej informacji na stronie
 www.opolskie.ksu.parp.gov.pl/?id=1&artid=920