poniedziałek, 11 czerwca 2012

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w branży budowlanej - 28.06.2012r. w Opolu


Izba Rzemieślnicza w Opolu we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu organizuje w dniu 28.06.2012r. o godz. 10.00 w budynku Izby Rzemieślniczej (sala Kantora) spotkanie wprowadzające, gdzie przedstawione zostaną założenia do strategii działania oraz zaproponowane zostaną formy i metody, jakie stosowane będą na etapie realizacji programu zmierzającego do wypełnienia deklaracji, jaką państwa unijne podjęły w 2006 roku, zobowiązując się do obniżenia o 25% liczby wypadków przy pracy w okresie 2007 – 2012 r. 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną prezentacje:
- Strategia działań prewencyjnych w budownictwie
- Dobre praktyki
- Krajowy System Usług dla MŚP - wsparcie przedsiębiorczości w woj. opolskim 

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 25.06.2012r. 
telefonicznie 77 454 31 73 w. 20 lub 22