piątek, 15 czerwca 2012

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do przedłożenia oferty na zaprojektowanie oraz produkcję ulotek, plakatów oraz kartonowych standów reklamowych promujących projekt
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie oraz produkcja ulotek, plakatów oraz kartonowych standów reklamowych”. Poprzez przedmiot zamówienia rozumie się w szczególności:
  1. projekt i produkcję ulotek dwustronnych B5, 25000 szt Obejmuje przygotowanie graficzne oraz produkcję ulotek dwustronnych (2 wizualizacji graficznych) w pełnym kolorze, druk dwustronny, papier kredowy, wymiary: szer. 14,8cm na wys. 21cm.
  1. projekt i produkcję plakatów A1, 500 szt.:Obejmuje przygotowanie graficzne oraz produkcję 2 rodzajów plakatów promujących projekt. Plakat w pełnym kolorze, papier kredowy w formacie A2 (wymiary 42cm x 59,4 cm)
  1. projekt i produkcję mobilnych form reklamy – “potykacze”Obejmuje wizualizację graficzną oraz produkcję 5 szt. mobilnych form reklamy - „potykacze” następujących parametrach technicznych: wymiary : 150 cm x 150 cm.
Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym , jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą mailową. Zamówienie będzie realizowane w okresie czerwiec 2012 - grudzień 2013 według ustalonego harmonogramu działań projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31; kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec