piątek, 15 czerwca 2012

Zapraszamy do składania ofert o w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i przeprowadzenie kampanii internetowej projektu

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole projektu pod nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: ” Opracowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej poprzez prowadzenie Landing page, prowadzenia kampanii w Google AdWords oraz Email marketing projektu.”
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
- stworzenie, hosting i prowadzenie Landing Page: max 8856,00 zł. brutto
- stworzenie, prowadzenie i optymalizacja kampanii Google AdWords: max 9840,00 zł. brutto
-stworzenie treści mailingu, kreacja graficzna, programowanie szablonu, wysyłka do bazy ok 600 nowo powstałych przedsiębiorców z województwa Opolskiego: max 9840,00 zł. brutto
Termin składania ofert ubiega 29 czerwca br.,szczegóły zamówienia oraz oferta która  winna być sporządzona na formularzu ofertowym , jest dostępna w biurze projektu oraz możliwa do przesłania drogą mailową. Zamówienie będzie realizowane w okresie czerwiec 2012 - grudzień 2013 według ustalonego harmonogramu działań projektu.
Biuro projektu tel. 77 453 31 73 wew. 24,31; kontakt koordynator projektu Rafał Koszyk lub Michał Durkalec