poniedziałek, 2 lipca 2012

Egzamin czeladniczy w zawodzie blacharza izolacji przemysłowyc

Informujemy, że w dniach 05 – 07 września 2012 przeprowadzany zostanie egzamin czeladniczy w zawodzie blacharza izolacji przemysłowych. Egzamin odbędzie się w Krapkowicach na warsztatach R&M Centrum Szkolenia Zawodowego ul. Opolska 75.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółowe informacje w Centrum pod numerem
077 44 81 090 i 077 44 81 091