piątek, 20 lipca 2012

Konkurs ofert na wykonanie przebudowy strychu na pomieszczenia użytkowe

Konkurs ofert 


Izba Rzemieślnicza w Opolu, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza konkurs ofert na wykonanie przebudowy strychu na pomieszczenia użytkowe w budynku zlokalizowanym w Opolu przy ul. Katowickiej 55. 1.

Opis przedmiotu zamówienia.
 • docieplenie wełną mineralną i zabudowie poddasza płytami GKF z uwzględnieniem wymaganej odporności ogniowej, 
 • wstawienie dodatkowych elementów więźby dachowej, 
 • wydzielenie pomieszczeń za pomocą ścianek z płyt g-k na ruszcie metalowym, 
 • wstawienie okien połaciowych celem doświetlenia pomieszczeń, 
 • wykonanie instalacji elektrycznej, 
 • wykonanie instalacji c.o. , wod–kan., 
 • wykonanie instalacji gazowej, 
 • wykonanie instalacji hydrantowej (p.poż.), 
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, 
 • wykonanie posadzek, 
 • wymiana stolarki drzwiowej oraz wstawienie drzwi p.poż. o EI30 do części pomieszczeń biurowych na III piętrze, 
 • wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GKF o odporności EI60 w korytarzu przy windzie na III piętrze, 
 • budowa schodów o konstrukcji stalowej z III pietra na poddasze. 

Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego na wniosek zainteresowanych.

Szczegóły konkursu w pliku: konkurs_ofert_roboty_budowlane ost.doc