poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wyniki z wyboru ofert zapytania „przygotowanie witryny internetowej z systemem do wprowadzania danych + domena”

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn.  „przygotowanie witryny internetowej z systemem do wprowadzania danych + domena” w ramach projektu pn. „Nauka zawodu w rzemiośle najlepszą inwestycją w Twoja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , został rozstrzygnięty.
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Retro-Studio Michał Gmitrasiuk, ul Ogrodowa 23B/24, 46-020 Czarnowąsy
Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.