poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wyniki z wyboru ofert zapytania „produkcja materiałów piśmienniczych dla uczestników ”

Informujemy, że konkurs na realizację zadania pn. „produkcja materiałów piśmienniczych dla uczestników ” w ramach projektu pn. „Nauka zawodu w rzemiośle najlepszą inwestycją w Twoja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , został rozstrzygnięty.
W wyniku oceny zadanie zostanie zlecone firmie:
Print Terminal Sławomir Ożug, Ozimska 40 / 310, 45-058 Opole
Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.