poniedziałek, 24 września 2012

Rozporządzenie dotyczące egzaminów przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Zmiany dotyczą dostosowania systemu egzaminów, przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze, do modernizacji kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się 1 września 2012 r. Obejmują one egzaminy w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Egzaminy te będą przebiegały  na podstawie wymagań określonych w  nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Istotną zmianą jest także umożliwienie izbom rzemieślniczym wydawania suplementów Europass do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Ułatwi to posługiwanie się świadectwem czeladniczym i dyplomem mistrzowskim w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto nowe rozporządzenie określa warunki przystępowania osób dorosłych do organizowanego przez izby rzemieślnicze egzaminu sprawdzającego wybrane kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe, umożliwiające płynne wprowadzanie zmian.

Inne uregulowania dotyczące egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia (w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych) nie uległy zmianie.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony z rozporządzeniem.