środa, 26 września 2012

Wykonawca zadania zapytania ofertowego nr 2/6.2/PN/2012 projektu pn. - "Centa Startowe - Sieciowy System wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" oraz projektu pn. „Nauka w rzemiośle najlepszą inwestycja w Twoją przyszłość” został wybrany

Informujemy, że konkurs na ”Publikację ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej i lokalnej, emisji audycji eksperckich oraz spotów promocyjnych w rozgłośniach regionalnych oraz zakup banerów promocyjnych na portalach regionalnych”, promujących projekt „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim” oraz „Publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej dotyczącej rekrutacji uczestników do projektu”, dot. projektu „Nauka w rzemiośle najlepszą inwestycja w Twoją przyszłość”, został rozstrzygnięty.

W wyniku oceny zadanie to zostanie zlecone firmie:
Agencja Reklamowa Leader
ul. Dwernickiego 4
45-049 Opole

Gratulujemy!

Wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do kolejnych konkursów.